Artus Short Film Festiwal 2024

Partnerem Głównym Artus Short Film Festiwalu jest Województwo Kujawsko-Pomorskie.