Dwór Artusa Dziś

Centrum Kultury Dwór Artusa to instytucja kultury powołana przez Miasto Toruń, powstała w 1995 roku. Od 1 stycznia 2020 roku w wyniku połączenia Centrum Kultury Dwór Artusa i Domu Muz powstała nowa instytucja kultury – Centrum Kultury Dwór Artusa z następującymi filiami: Dom Muz ul. Podmurna, Dom Muz Rudak, Dom Muz Podgórz.

Do zakresu działalności naszej instytucji należy:

  • organizowanie działalności kulturalnej i edukacyjnej
  • organizowanie imprez kulturalnych, festiwali, konkursów oraz warsztatów itp.
  • organizowanie wernisaży i wystaw czasowych
  • organizowanie imprez plenerowych i okolicznościowych
  • prezentowanie szczególnych dokonań środowisk artystycznych
  • promowanie twórców działających na terenie miasta Torunia i regionu
  • współpraca ze społecznym ruchem kulturalnym w zakresie organizacji imprez
  • prowadzenie działalności impresaryjnej
  • udostępnianie obiektu na organizację kongresów, sympozjów, konferencji, giełd itp.

Staramy się jak najlepiej zaspokajać Państwa kulturalne potrzeby i wymagania poprzez organizację koncertów i innych wydarzeń na najwyższym poziomie artystycznym. Cały czas urozmaicamy naszą ofertę w tym zakresie. Szczególnym uznaniem publiczności cieszy się: „Artus Festival”, „Festiwal Książki”,  jak również wiele innych cyklicznych wydarzeń, „Czwartki z filozofią” lub „Filmowe poniedziałki”.