Dojazd

Namiary GPS dla Centrum Kultury Dwór Artusa, Rynek Staromiejski 6 w Toruniu –
53.009897 x 18.604542

UWAGA!

Dojazd do Dworu Artusa możliwy jest od ul. Rynek Staromiejski 6
po uzyskaniu stosownego zezwolenia

Łukasz Wudarski - Dyrektor

Dyrektor – Zarządca – Łukasz Wudarski

Sekretariat:

Rynek Staromiejski 6
87-100 Toruń

sekretariat@artus.torun.pl

tel. +48 56 655 49 39
fax. +48 56 655 49 59

Dział Artystyczny

 

 

Dział Administracyjno-Techniczny

tel. +48 56 655 49 39 wew. 28.

Kasa

Kasa biletowa:

bilety@artus.torun.pl

tel. +48 56 655 49 29 lub +48 56 655 49 39 wew. 22

Kasa czynna:
Czwartki (będące dniem pracy) 13:00-19:00 oraz na godzinę przed każdą imprezą biletowaną.

Bilety na imprezę organizowaną przez Centrum Kultury Dwór Artusa można kupić w kasie (parter budynku) lub przez Internet na: www.artus.torun.pl oraz www.kupbilecik.pl

Przyjmujemy także rezerwacje telefoniczne pod numerem: +48 56 655 49 29 oraz e-mailowe na adres: bilety@artus.torun.pl

Warunkiem dokonania rezerwacji jest:

 • kontakt telefoniczny lub mailowy (Prosimy podać: imię, nazwisko, numer telefonu kontaktowego, adres e-mail, ilość rezerwowanych miejsc oraz datę imprezy.)
 • otrzymanie odpowiedzi potwierdzającej rezerwację
 • odbiór biletów w kasie Dworu Artusa najpóźniej 3 dni robocze przed imprezą, nie licząc dnia imprezy. Nieodebrane w terminie rezerwacje są automatycznie anulowane!

Uwaga! Od 1 stycznia 2014 r. nie ma możliwości dokonywania płatności przelewem!

Kasa biletowa nie przyjmuje zwrotów biletów zakupionych przez Internet.

Bilety zakupione w kasie biletowej można zwrócić tylko z paragonem.

 

Przyjmujemy również rezerwacje na zwiedzanie Dworu Artusa z licencjonowanym przewodnikiem.

Więcej informacji o zwiedzaniu:

 • Zwiedzanie z przewodnikiem dla grup zorganizowanych (po uprzedniej rezerwacji: biuro@artus.torun.pl) – 150 zł od grupy (do 30 osób; w przypadku większych grup – ustalenia indywidualne).
 • Zwiedzanie z przewodnikiem dla osób indywidualnych raz w miesiącu – bilety do nabycia w kasie Dworu Artusa w cenie 5 zł ulgowy, 10 zł normalny. Informacje o oprowadzaniach dostępne zarówno na stronie internetowej (w dziale wydarzenia), jak i na plakatach.

UWAGA!

 • Wcześniejsza rezerwacja biletów nie uprawnia do odbioru ich w dniu koncertu po niższej, przedsprzedażowej cenie.
 • W przypadku imprez plenerowych nie gwarantujemy miejsc siedzących.
 • Bilety ulgowe przysługują uczniom, studentom (do 26 roku życia), emerytom, rencistom, niepełnosprawnym, a także posiadaczom karty Absolwenta UMK. Podczas zakupu biletu należy okazać bez wezwania dokument uprawniający do zniżki.
 • Rezerwacja zwiedzania dla grup zorganizowanych możliwa jest tylko wtedy, gdy nie odbywa się w tym czasie żadna inna impreza, bądź wynajem.
 • Organizator ma prawo do dokonania zmian w programie koncertu pod względem artystycznym i czasowym.
 • Uczestnik koncertu jest zobowiązany podporządkować się zaleceniom Organizatora.
 • W Centrum Kultury obowiązuje całkowity zakaz palenia.
 • Organizator zastrzega sobie prawo odmówienia wstępu na teren organizowanego koncertu osobom nietrzeźwym, znajdującym się pod wpływem narkotyków lub zachowującym się agresywnie.
 • Zakazuje się wnoszenia na teren koncertów organizowanych przez Centrum Kultury swojego alkoholu i jedzenia (w szczególności lodów).
 • Na teren koncertów nie wolno wnosić broni oraz jakichkolwiek przedmiotów, które mogą stanowić zagrożenie zdrowia lub życia innych uczestników wydarzenia.
 • W przypadku, gdy uczestnik koncertu stanowi zagrożenie dla innych osób, może zostać usunięty z terenu koncertu.
 • Zabrania się wnoszenia i używania profesjonalnego sprzętu AV oraz aparatów fotograficznych (z zoomem optycznym powyżej x6).
 • Podczas koncertów obowiązuje zakaz robienia zdjęć, chyba że zostanie ogłoszone inaczej.
 • Zabrania się wprowadzania zwierząt na teren koncertów.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kradzieże na terenie organizowanych wydarzeń oraz za cenne przedmioty pozostawione w szatni.
 • Szatnia jest obowiązkowa.
 • Podczas koncertów obowiązuje nakaz wyciszenia telefonów komórkowych.
 • Posiadacz biletu może być narażony na ciągłe przebywanie w strefie poziomu dźwięków mogących spowodować uszkodzenie słuchu oraz w strefie oddziaływania intensywnego oświetlenia o dużej mocy.
 • Zakazuje się sprzedawania, reklamowania, akwizycji, przeprowadzania zbiórek pieniężnych w obrębie organizowanych wydarzeń bez zgody Organizatora.