Artykuł dostępny w audiodeskrypcji

Wymagania:

wykształcenie: wyższe kierunkowe, preferowane nauki humanistyczne oraz nauki społeczne
lub studia podyplomowe związane z prowadzeniem działalności kulturalnej lub artystycznej,
staż pracy i doświadczenie zawodowe: co najmniej trzyletnie doświadczenie w pracy
związanej z prowadzeniem działalności kulturalnej lub artystycznej. Doświadczenie w pracy w
organizacji kulturalnej lub instytucji kultury i na kierowniczym stanowisku będzie
dodatkowym atutem,
dodatkowe: praktyczna znajomość pakietu MS Office, znajomość języka angielskiego w
mowie i piśmie oraz dyspozycyjność, punktualność, rzetelność.

Wiedza specjalistyczna:

znajomość problematyki organizacji i realizacji wydarzeń i eventów kulturalnych,
umiejętności w zakresie pisania, prowadzenia i rozliczania projektów dofinansowanych ze
środków zewnętrznych (doświadczenie przy projektach unijnych będzie dodatkowym
atutem),
znajomość problematyki promocji wydarzeń i eventów,
umiejętność organizacji pracy,
umiejętność zarządzania zasobami ludzkimi,
znajomość problematyki kulturalnej w zakresie muzyki, literatury, filmu i sztuk wizualnych.

Zakres zadań wykonywanych:

nadzór i zarządzanie działem artystycznym Centrum Kultury Dwór Artusa w tym jego
właściwa organizacja,
przygotowanie planów artystycznych, według koncepcji strategicznej zawartej w kontrakcie
zarządcy instytucji,
inicjowanie i realizacja wydarzeń i zadań polegających na zaspokojeniu potrzeb mieszkańców
Torunia w zakresie życia kulturalnego oraz kompleksowa organizacja imprez, w tym wydarzeń
o charakterze lokalnym, krajowym i międzynarodowym,
inicjowanie działań artystycznych i edukacyjnych przyczyniających się do tworzenia
pozytywnego wizerunku Centrum Kultury Dwór Artusa,
przygotowanie i nadzorowanie realizacji wydarzeń artystycznych wynikających z planu
instytucji,
nadzór nad promocją wydarzeń artystycznych Dworu Artusa za pomocą konwencjonalnych
i nowych mediów (dedykowane strony www, portale społecznościowe, i inne nowe formy
promocji), w tym współpraca z grafikami i drukarniami przy tworzeniu druków promujących
wydarzenia instytucji, a także obsługa kanałów społecznościowych,
nadzór nad stroną internetową Centrum kultury Dwór Artusa (artus.torun.pl),
nadzór nad realizacją programów grantowych realizowanych przez Dwór Artusa w zakresie
działalności artystycznej,
współpraca z podmiotami o podobnym charakterze w kraju i za granicą,
śledzenie aktualnych zdarzeń artystycznych w życiu kulturalnym kraju i za granicą.

Wymagane dokumenty:

CV oraz list motywacyjny,
kserokopie dokumentów poświadczających posiadane kwalifikacje i umiejętności oraz
dotychczasowy przebieg pracy zawodowej,
inne, które kandydat uważa za ważne dla jego przyszłej pracy.

Tryb przeprowadzenia naboru:
Dokumenty należy przesyłać mailowo na adres sekretariat@artus.torun.pl lub składać osobiście w sekretariacie Centrum Kultury Dwór Artusa w Toruniu (Rynek Staromiejski 6, 87-100 Toruń) do dnia 27 września 2023 roku do godziny 10.00. Wymagane dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu nawiązania współpracy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych)”. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 662 072 661.

Informacje o przebiegu naboru:
Informujemy, że nadesłanych i złożonych ofert nie zwracamy. Jednocześnie zastrzegamy sobie prawo
odpowiedzi tylko na wybrane aplikacje. Wyniki naboru zostaną podane do wiadomości poprzez
wywieszenie ich na stronie internetowej instytucji – BIP.

Toruń jest kandydatem do Europejskiej Stolicy Kultury 2029.

Wymagania:

 • wykształcenie: wyższe kierunkowe, preferowane nauki humanistyczne oraz nauki społeczne
  lub studia podyplomowe związane z prowadzeniem działalności kulturalnej lub artystycznej,
 • staż pracy i doświadczenie zawodowe: co najmniej trzyletnie doświadczenie w pracy
  związanej z prowadzeniem działalności kulturalnej lub artystycznej. Doświadczenie w pracy w
  organizacji kulturalnej lub instytucji kultury i na kierowniczym stanowisku będzie
  dodatkowym atutem,
 • dodatkowe: praktyczna znajomość pakietu MS Office, znajomość języka angielskiego w
  mowie i piśmie oraz dyspozycyjność, punktualność, rzetelność.

Wiedza specjalistyczna:

 • znajomość problematyki organizacji i realizacji wydarzeń i eventów kulturalnych,
 • umiejętności w zakresie pisania, prowadzenia i rozliczania projektów dofinansowanych ze
  środków zewnętrznych (doświadczenie przy projektach unijnych będzie dodatkowym
  atutem),
 • znajomość problematyki promocji wydarzeń i eventów,
 • umiejętność organizacji pracy,
 • umiejętność zarządzania zasobami ludzkimi,
 • znajomość problematyki kulturalnej w zakresie muzyki, literatury, filmu i sztuk wizualnych.

Zakres zadań wykonywanych:

 • nadzór i zarządzanie działem artystycznym Centrum Kultury Dwór Artusa w tym jego
  właściwa organizacja,
 • przygotowanie planów artystycznych, według koncepcji strategicznej zawartej w kontrakcie
  zarządcy instytucji,
 • inicjowanie i realizacja wydarzeń i zadań polegających na zaspokojeniu potrzeb mieszkańców
  Torunia w zakresie życia kulturalnego oraz kompleksowa organizacja imprez, w tym wydarzeń
  o charakterze lokalnym, krajowym i międzynarodowym,
 • inicjowanie działań artystycznych i edukacyjnych przyczyniających się do tworzenia
  pozytywnego wizerunku Centrum Kultury Dwór Artusa,
 • przygotowanie i nadzorowanie realizacji wydarzeń artystycznych wynikających z planu
  instytucji,
 • nadzór nad promocją wydarzeń artystycznych Dworu Artusa za pomocą konwencjonalnych
  i nowych mediów (dedykowane strony www, portale społecznościowe, i inne nowe formy
  promocji), w tym współpraca z grafikami i drukarniami przy tworzeniu druków promujących
  wydarzenia instytucji, a także obsługa kanałów społecznościowych,
 • nadzór nad stroną internetową Centrum Kultury Dwór Artusa (artus.torun.pl),
 • nadzór nad realizacją programów grantowych realizowanych przez Dwór Artusa w zakresie
  działalności artystycznej,
 • współpraca z podmiotami o podobnym charakterze w kraju i za granicą,
 • śledzenie aktualnych zdarzeń artystycznych w życiu kulturalnym kraju i za granicą.

Wymagane dokumenty:

 • CV oraz list motywacyjny,
 • kserokopie dokumentów poświadczających posiadane kwalifikacje i umiejętności oraz
  dotychczasowy przebieg pracy zawodowej,
 • inne, które kandydat uważa za ważne dla jego przyszłej pracy.

Tryb przeprowadzenia naboru:
Dokumenty należy przesyłać mailowo na adres sekretariat@artus.torun.pl lub składać osobiście w sekretariacie Centrum Kultury Dwór Artusa w Toruniu (Rynek Staromiejski 6, 87-100 Toruń) do dnia 27 września 2023 roku do godziny 10.00. Wymagane dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu nawiązania współpracy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych)”. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 662 072 661.

Informacje o przebiegu naboru:
Informujemy, że nadesłanych i złożonych ofert nie zwracamy. Jednocześnie zastrzegamy sobie prawo
odpowiedzi tylko na wybrane aplikacje. Wyniki naboru zostaną podane do wiadomości poprzez
wywieszenie ich na stronie internetowej instytucji – BIP.

 

Toruń jest kandydatem do Europejskiej Stolicy Kultury 2029.

Na logotypie widnieje napis: ToruN 2029 kandydat do tytułu europejskiej stolicy kultury