22. Objazdowy Festiwal Filmowy WATCH DOCS | SPOTKANIA | DZIEŃ 1

Kiedy

16.04.2024
wtorek | godz. 18:30

Gdzie

Dwór Artusa
Wstęp wolny! Zapraszamy!
Artykuł dostępny w audiodeskrypcji

16 kwietnia (wtorek)
18:30 – Granica jako narzędzie i mechanizm wykluczenia – wykład dr Michał Bomastyk (CK Dwór Artusa)
19:15 – Ukraina w obliczu wojny – spotkanie z Heleną Krajewską z Polskiej Akcji Humanitarnej (CK Dwór Artusa)

dr Michał Bomastyk – doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii. Prezes Zarządu Fundacji Instytut Przeciwdziałania Wykluczeniom. Członek Pracowni Badań nad Obcością i Wykluczeniem Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się wokół teorii feministycznych, inności i obcości, teorii wykluczeń, studiów nad uchodźstwem oraz nad płcią. Konsultant ds. polityki równościowej. Edukator równościowy i pracownik młodzieżowy. Prowadził między innymi wykłady oraz warsztaty dla młodzieży i treningi dla pracowników młodzieżowych poświęcone dyskryminacji, stereotypom i wykluczeniu oraz prawom człowieka. Ukończył Szkołę Liderów Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności. Pomysłodawca pierwszego w Polsce telefonu zaufania dla mężczyzn, realizowanych przez Instytut Przeciwdziałania Wykluczeniom europejskich projektów Ekłaliti Juniwersiti i ReTinking Maskuliniti in Jurop oraz cyklu wykładów Wszechnica Równości, poświęconych budowaniu włączającego i otwartego społeczeństwa. Uczestnik europejskiego seminarium Lets talk abaut antirasizm w Bukareszcie oraz laboratorium poświęconemu pracy z młodzieżą w Mediolanie. Ważne jest dla niego edukowanie na temat tworzenia strategii równościowych w organizacjach. Członek Zespołu ds. Opracowania Planu na Rzecz Równości Płci na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz ekspert przy tworzeniu tegoż dokumentu na Akademii Tarnowskiej. Członek Lokalnej Komisji Etycznej do spraw Doświadczeń na Zwierzętach nadzorowanej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Koordynuje także Poradnię dla Równości UMK. Ukończył podyplomowe studia z zakresu dżender studis i przygotowania pedagogicznego. Prywatnie fan seriali i kotów.

Helena Krajewska – rzeczniczka prasowa Polskiej Akcji Humanitarnej, pracę w organizacji rozpoczęła w 2020 roku. Od początku eskalacji wojny w Ukrainie była zaangażowana w informowanie o potrzebach w Polsce, na granicy i w Ukrainie, wielokrotnie raportując z regionów bezpośrednio dotkniętych działaniami wojennymi. Podczas ostatniej wizyty odwiedziła Charków, Sumy, Dniepr, Kijów i Mikołajów. Pracuje także w Fundacji Odpowiedzialna Polityka, zajmującej się obserwacją wyborów. Uprzednio zatrudniona między innymi w polskim tinktanku Forum Obywatelskiego Rozwoju i międzynarodowej organizacji regionalnej świadczącej pomoc rozwojową junion for de Mediterranen. Odbyła także staże w Komisji Europejskiej i Parlamencie Środkowoamerykańskim z siedzibą w Gwatemali. Studiowała na Uniwersytecie Warszawskim – uzyskała podwójny tytuł magistra: w zakresie stosunków międzynarodowych oraz kulturoznawstwa Ameryki Łacińskiej i Karaibów.

WATCH DOCS to festiwal filmowy poświęcony budowaniu świadomości społecznej. Nazwa inicjatywy pochodzi od angielskich terminów „wacz dogs” (instytucje, które patrzą władzy na ręce) i „wacz docs” (oglądanie filmów dokumentalnych). Co roku, pod okiem Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka w wielu miastach Polski odbywają się projekcje, warsztaty i spotkania z osobami działającymi w organizacjach pozarządowych.

Wstęp wolny

16 kwietnia (wtorek)

18:30 – Granica jako narzędzie i mechanizm wykluczenia – wykład dr Michał Bomastyk (CK Dwór Artusa)

19:15 – Ukraina w obliczu wojny – spotkanie z Heleną Krajewską z Polskiej Akcji Humanitarnej (CK Dwór Artusa)

młody mężczyzna z krótką brodą i okrągłych okularach korekcyjnych na pierwszym tle, na głowie ma czapkę z daszkiem. W tle widoczny jest tramwaj

dr Michał Bomastyk – doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii. Prezes Zarządu Fundacji Instytut Przeciwdziałania Wykluczeniom. Członek Pracowni Badań nad Obcością i Wykluczeniem Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się wokół teorii feministycznych, inności i obcości, teorii wykluczeń, studiów nad uchodźstwem oraz nad płcią. Konsultant ds. polityki równościowej. Edukator równościowy i pracownik młodzieżowy. Prowadził między innymi wykłady oraz warsztaty dla młodzieży i treningi dla pracowników młodzieżowych poświęcone dyskryminacji, stereotypom i wykluczeniu oraz prawom człowieka.

Ukończył Szkołę Liderów Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Pomysłodawca pierwszego w Polsce telefonu zaufania dla mężczyzn, realizowanych przez Instytut Przeciwdziałania Wykluczeniom europejskich projektów Equality University i Re-Thinking Masculinity in Europe oraz cyklu wykładów Wszechnica Równości, poświęconych budowaniu włączającego i otwartego społeczeństwa. Uczestnik europejskiego seminarium Let’s talk about (anti)racism w Bukareszcie oraz laboratorium poświęconemu pracy z młodzieżą w Mediolanie. Ważne jest dla niego edukowanie na temat tworzenia strategii równościowych w organizacjach. Członek Zespołu ds. Opracowania Planu na Rzecz Równości Płci na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz ekspert przy tworzeniu tegoż dokumentu na Akademii Tarnowskiej. Członek Lokalnej Komisji Etycznej ds. Doświadczeń na Zwierzętach nadzorowanej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Koordynuje także Poradnię dla Równości UMK. Ukończył podyplomowe studia z zakresu gender studies i przygotowania pedagogicznego. Prywatnie fan seriali i kotów.

Helena Krajewska – rzeczniczka prasowa Polskiej Akcji Humanitarnej, pracę w organizacji rozpoczęła w 2020 roku. Od początku eskalacji wojny w Ukrainie była zaangażowana w informowanie o potrzebach w Polsce, na granicy i w Ukrainie, wielokrotnie raportując z regionów bezpośrednio dotkniętych działaniami wojennymi. Podczas ostatniej wizyty odwiedziła Charków, Sumy, Dniepr, Kijów i Mikołajów. Pracuje także w Fundacji Odpowiedzialna Polityka, zajmującej się obserwacją wyborów. Uprzednio zatrudniona między innymi w polskim think-tanku (Forum Obywatelskiego Rozwoju) i międzynarodowej organizacji regionalnej świadczącej pomoc rozwojową (Union for the Mediterranean). Odbyła także staże w Komisji Europejskiej i Parlamencie Środkowoamerykańskim z siedzibą w Gwatemali. Studiowała na Uniwersytecie Warszawskim – uzyskała podwójny tytuł magistra: w zakresie stosunków międzynarodowych oraz kulturoznawstwa Ameryki Łacińskiej i Karaibów.

na pierwszym planie młoda kobieta ubrana w kurtkę zimową i czapkę. Spod czapki wystają jej długie włosy. Z nią znajduje się zbombardowany, zniszczony budynek mieszkalny i gruzowisko. Zdjęcie wykonane było zimą, ponieważ na ziemi i gruzowisku jest śnieg

Helena Krajewska Fot. PAH (Charków 2024)

WATCH DOCS to festiwal filmowy poświęcony budowaniu świadomości społecznej. Nazwa inicjatywy pochodzi od angielskich terminów „watchdogs” (instytucje, które patrzą władzy na ręce) i „watch docs” (oglądanie filmów dokumentalnych). Co roku, pod okiem Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka w wielu miastach Polski odbywają się projekcje, warsztaty i spotkania z osobami działającymi w organizacjach pozarządowych.

Belka z logotypami Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, Dworu Artusa, Miasta Toruń, Warszawy, Kreatywnej Europy Media, Królestwa Niderlandów, Fundacji Open Society, Chaicola, Pah, Instytutu Przeciwdziałania Wykluczeniom, Równika, OKOpress, ngo.pl, radio gra i pik