Czwartek z filozofią - Specyfika humanistyki

Kiedy

22.05.2014
czwartek | godz. 16:30

Gdzie

Sala Mała
Wydarzenie archiwalne

Majowy, wiosenny Czwartek z filozofią traktował będzie o specyfice humanistyki. Prelekcję wygłosi prof. dr hab. Adam Grzeliński z toruńskiego UMK.

Dominujący obecnie światopogląd naukowo – techniczny podkreśla zależność człowieka od wymogów zewnętrznych: praw biologicznych, reguł rynku ekonomicznego czy procesów społecznych. Takie pojmowanie człowieka sprowadza go do bycia częścią niezależnego od niego mechanizmu, co z kolei często łączy z postulatem dostosowania się do zewnętrznych uwarunkowań ludzkiego życia, widocznym także w instrumentalnym traktowaniu wykształcenia. W przeciwieństwie do takiego sposobu myślenia refleksja humanistyczna w centrum swego zainteresowania umieszcza człowieka i wskazuje na jego wielowymiarowość i niesprowadzalność jedynie do opisu ściśle naukowego; wskazuje przy tym na wartości takie jak odwołanie do tradycji jako podstawy tożsamości, otwartość na dyskusję, uczestnictwo we wspólnocie czy autoteliczny charakter kształcenia. Współcześnie, gdy bardzo często dochodzi do instrumentalnego traktowania człowieka w wielu sferach jego życia, potrzeba refleksji humanistycznej okazuje się nad wyraz aktualna.

Prof. dr hab. Adam Grzeliński – historyk filozofii specjalizujący się w historii filozofii brytyjskiej, autor monografii Angielski spór o istotę piękna. Teorie estetyczne Shaftesbury’ego i Burke’a (2001),Kategorie 'podmiotu’ i 'przedmiotu’ w Davida Hume’a nauce o naturze ludzkiej (2005), Człowiek i duch nieskończony. Immaterializm George’a Berkeleya (2010), tłumacz literatury filozoficznej z języka angielskiego, pełni funkcję dyrektora Instytutu Filozofii UMK. Spiritus movens cyklu Czwartki z filozofią organizowanego w Dworze Artusa.