Czwartek z filozofią | Moralny fitness? Etyka cnót ekologicznych

Kiedy

23.01.2020
czwartek | godz. 17:30

Gdzie

Sala Wielka
Wstęp wolny! Zapraszamy!

Czy moralność można wyćwiczyć? Czy tak jak ciało podlega ona kształtowaniu i można ją poddać swoistemu treningowi? Otóż w pewnym metaforycznym sensie tak. Już Arystoteles mówił o uczeniu się cnót poprzez ich praktykowanie, analogicznie do tego jak budowniczy uczy się budować. Może dlatego cnoty nazywa się sprawnościami moralnymi? Może są one niczym innym jak pewnego rodzaju sprawnością, w której można się wyszkolić poprzez ćwiczenia? Może jest to pewnego rodzaju moralny fitness?

Termin „fitness” pasuje do naszych czasów, do świata ogarniętego kultem wyglądu i szczupłej sylwetki. Cnoty już trochę mniej. Już sam termin „cnota” brzmi nieco archaicznie, trochę kaznodziejsko. Czy zatem dzisiaj wciąż potrzebujemy cnót? Zdecydowanie tak, pozostaje jedynie pytanie jakich. Najbliższy Czwartek z filozofią pokaże, że w epoce degradacji środowiska ekologicznego potrzebujemy cnót ekologicznych, czyli takich sprawności moralnych, które odnoszą się do naszych relacji ze środowiskiem naturalnym. Poznamy też wybrane kierunki w tzw. etyce cnót ekologicznych, jej przedstawicieli oraz przykłady cnót. Prelegentka zwieńczy spotkanie przedstawieniem autorskiej koncepcji etyki cnót ekologicznych.

Dominika Dzwonkowska

Dr Dominika Dzwonkowska, absolwentka filozofii i ochrony środowiska (oba kierunki ukończyła z wyróżnieniem) oraz doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii. Pracuje jako adiunkt w Instytucie Filozofii UKSW, gdzie prowadzi badania w zakresie ekofilozofii, etyki zwierząt, etyki środowiskowej oraz etyki cnót środowiskowych. Obecnie wydała książkę prezentującą etykę cnót środowiskowych, jej kierunki i przedstawicieli, a także wybrane szczegółowe problemy teoretyczne (głównie metateoretyczne). Od 2016 roku pełni funkcję koordynatora studiów magisterskich Sustainability Studies oraz od 2013 roku jest przedstawicielem na Polskę Międzynarodowego Towarzystwa Etyki Środowiskowej (International Society for Environmental Ethics).