Czwartek z filozofią: Filozofia i ekologia

Kiedy

20.04.2017
czwartek | godz. 16:30

Gdzie

Sala Wielka
Wstęp wolny! Zapraszamy!

Jeśli ktoś z Was nie widzi żadnego związku pomiędzy ekologią a filozofią, to koniecznie powinien przyjść na spotkanie z cyklu Czwartki z filozofią. W meandry powiązań pomiędzy tymi dziedzinami wprowadzi nas prof. dr hab. Włodzimierz Tyburski.

Tematem spotkania będzie filozofia ekologiczna, nazywana też czasami ekofilozofią. Dyscyplina ta z jednej strony zdąża do ukazania zespołu uwarunkowań filozoficznych, kulturowych i światopoglądowych, które w dobie nowożytnej generowały myślenie skrajnie utylitarne, pozytywistyczno-technokratyczne, a którego praktyczne konsekwencje okazywały się tak bardzo niebezpieczne dla przyrodniczej rzeczywistości. Z drugiej strony, ma swój wkład w budowanie nowego myślenia o człowieku i świecie przyrody. Włącza się aktywnie w działania mające na celu projektowanie wizji przyszłości, budowanie modelu cywilizacji zorientowanej na potrzeby przyrody i harmonizujące je z interesami człowieka. Idea ekorozwoju czy zrównoważonego rozwoju to obszary, w których wkład filozofii ekologicznej jest nie do przecenienia.

Prof. dr hab. Włodzimierz Tyburski – wieloletni kierownik Zakładu Etyki, później zaś Zakładu Filozofii Moralnej i Bioetyki, w ubiegłych latach dyrektor Instytutu Filozofii UMK, członek komitetów Polskiej Akademii Nauk. Prof. Tyburski jest wybitnym znawcą dziejów filozofii polskiej, filozofii moralnej i ideologii nauki w świadomości polskich środowisk intelektualnych doby pozytywizmu. Zajmuje się także historią etyki, aksjologią, bioetyką i etyką środowiskową. Dzieła Profesora to: “Rozwój – metamorfozy – załamania” (1989), “A. Świętochowski – myśl filozoficzno-społeczna” (1989), “O idei humanizmu ekologicznego” (1990), “Pojednać się z Ziemią. W kręgu zagadnień humanizmu ekologicznego” (1993), “Etyka i ekologia” (1995), “Ekofilozofia i bioetyka” (red. 1995), “Seweryna Smolikowskiego obrona metafizyki i krytyka niemieckiej filozofii pesymizmu” (1995), “Etyka środowiskowa” (red. 1998), “Myśl etyczna w Polsce od XVI do XIX wieku” (2000), “Filozofia moralna w Wilnie” (2004), “Elzenberg” (2006), “Dyscypliny humanistyczne i ekologia” (2013) oraz ok. dwieście innych publikacji.

Współorganizacja:

par_ptf_toru__-300x131      logo-umk

Patronat:

filozofuj-logotyp-kolor