Czwartek z filozofią: Neoliberalizm a kryzys ekonomiczny

Kiedy

09.03.2017
czwartek | godz. 17:30

Gdzie

Sala Wielka
Wstęp wolny! Zapraszamy!

O kryzysie ekonomicznym ostatnich lat napisano już niejedną publikację naukową, a powstały również filmy fabularne. Tematem kolejnego spotkania z cyklu Czwartki z filozofią będą powiązania pomiędzy doktryną neoliberalizmu a kryzysem ekonomicznym, o czym opowie nam prof. dr hab. Andrzej Szahaj.

Idee mają konsekwencje. Teza ta będzie punktem wyjścia dla refleksji nad głównymi ideami filozoficznymi, które legły u podłoża tzw. neoliberalizmu, doktryny o charakterze ekonomicznym i politycznym, która zdominowała sposób myślenia o gospodarce i państwie w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat.  Dominacja ta doprowadziła do wielkiego kryzysu ekonomicznego lat 2007 – 2008, którego skutki odczuwamy do dzisiaj. W tym kontekście warto się zastanowić nad zależnością pomiędzy głównymi założeniami filozoficznymi neoliberalizmu a sytuacją, w której się znaleźliśmy. Tym bardziej, iż nie ulega wątpliwości, że przynajmniej niektóre z tych idei okazały się niekorzystne dla ekonomicznych i politycznych losów świata. Sprawa ma także znaczenie lokalne, jako że neoliberalizm był głównym zapleczem ideowym polskiej transformacji.

Prof. dr hab. Andrzej Szahaj – filozof, Kierownik Zakładu Filozofii Współczesnej w Instytucie Filozofii UMK, w ubiegłych latach dyrektor IF UMK oraz dziekan Wydziału Humanistycznego toruńskiej uczelni. Autor licznych rozpraw poświęconych filozofii kultury i filozofii polityki, znawca postmodernizmu. Dzięki jego przekładom dostępne stały się w Polsce prace współczesnych filozofów amerykańskich (m.in. Richarda Rorty’ego). Najważniejsze monografie: Ironia i miłość. Neopragmatyzm Richarda Rorty’ego w kontekście sporu o postmodernizm (1996, 2002), Jednostka czy wspólnota? Spór liberałów z komunitarystami a ‘sprawa polska’ (2000, 2006), Zniewalająca moc kultury. Artykuły i szkice z filozofii kultury, poznania i polityki (2004), E Pluribus Unum? Dylematy wielokulturowości i politycznej poprawności (2005, 2006), Teoria krytyczna szkoły frankfurckiej (2008). Wraz z prof. Markiem Jakubowskim opublikował również pracę Filozofia polityki (2005, 2006), która weszła do kanonu podręczników akademickich.

Współorganizacja:

par_ptf_toru__-300x131      logo-umk

Patronat:

filozofuj-logotyp-kolor