XXV Ogólnopolski Konkurs Poetycki „O liść konwalii” 2011

Rok 2011 to kolejna, już XXV edycja konkursu poetyckiego organizowanego przez Centrum Kultury Dwór Artusa oraz Urząd Miasta Torunia. 

Ogólnopolski Konkurs Poetycki „O liść konwalii” im. Zbigniewa Herberta ma charakter otwarty – mogą w nim uczestniczyć zarówno autorzy niezrzeszeni, jak i członkowie związków twórczych.

Wszystkich twórców poezji zapraszamy do nadsyłania maksimum pięciu utworów poetyckich w czterech egzemplarzach każdy.

Tematyka oraz forma prac – dowolna.

Szczegóły znajdują się w Regulaminie Konkursu.
Prosimy o zapoznanie się z jego treścią!

Termin nadsyłania prac: 15 września 2011 roku, decyduje data stempla pocztowego.