Są, co najmniej dwa powody, żeby jesienią odwiedzić Toruń:

XII OGP i spotkanie beneficjentów DK+. Zarezerwuj czas od 26 do 29 września!

 

Na doroczne spotkanie w ramach Ogólnopolskiej Giełdy Projektów, które tym razem odbędzie się w Toruniu, Narodowe Centrum Kultury zaprasza wspólnie z Centrum Kultury Dwór Artusa i Teatrem im. Wilama Horzycy. Hasłem przewodnim tegorocznej,  XII edycji będzie animacja + włączanie.

Już dziś zarezerwujcie sobie końcówkę września – cztery dni od 26 do 29 września 2022 roku – na wizytę w pięknym mieście Kopernika!

Dlaczego aż cztery dni? Postanowiliśmy w tym roku połączyć siły z programem Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne  i czwartego dnia zorganizować spotkanie dla beneficjentów tego programu.

Idea

Kiedy jesienią ubiegłego roku rozpoczynaliśmy projektowanie XII OGP, wiedzieliśmy, że tematem, który chcemy przybliżyć z perspektywy animatorów kultury, jest dostępność. W Narodowym Centrum Kultury analizujemy, dyskutujemy i działamy na rzecz zwiększania dostępności kultury w Polsce, m.in. organizujemy dla Was szkolenia i webinaria. Ciągle wydaje nam się jednak, że w działaniach instytucji kultury, szczególnie w pracy edukatorów i animatorów kultury chodzi o coś więcej niż tylko o udostępnienie. Istotne jest aktywne włączanie i współdziałanie ze społecznością, do której kierujemy naszą ofertę kulturalną. Jednak wtedy – jesienią – gdy wspólnie zasiedliśmy w Centrum Kultury Dwór Artusa do rozmów na temat OGP, nie sądziliśmy, że hasło włączanie będzie tak aktualne i obejmie w tym roku szczególną grupę odbiorców.

Dziś wiele instytucji kultury angażuje się w niesienie pomocy naszym sąsiadom zza wschodniej granicy, zmuszonym do opuszczenia swojego kraju z powodu wojny. Chodzi zarówno o przekazywane wsparcie materialne: finansowe i rzeczowe, np. poprzez  charytatywne koncerty, wystawy,  spektakle, stypendia, rezydencje, zbiórki rzeczowe, jak też udzielanie schronienia, codzienną opiekę, w tym organizowanie zajęć dla uchodźców, szczególnie dla dzieci i młodzieży. Przybycie kolejnych uchodźców i uchodźczyń z Ukrainy broniącej się przed rosyjską agresją wzmacnia konieczność aktywności instytucji kultury na rzecz włączania ich w życie lokalnych społeczności oraz  uwzględnienia ich potrzeb w ofercie kulturalnej domów i ośrodków kultury, muzeów, galerii czy teatrów.  Chcemy spotkać się z Wami we wrześniu, by zaprezentować projekty, które  udało się Wam zrealizować na rzecz włączania w Wasze działania różnych grup odbiorców ze szczególnymi potrzebami, podzielić doświadczeniami i wspólnie wypracować nowe narzędzia do animacyjnej pracy. Podczas XII Ogólnopolskiej Giełdy Projektów oraz spotkania beneficjentów programu Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne chcemy porozmawiać o kulturze włączania!

Dołączycie do nas?

Najważniejsze daty XII OGP:

  • 25.04.-12.06. – nabór projektów

Zrealizowałaś/eś projekt, który jest rozwinięciem hasła animacja + włączanie i chcesz zaprezentować swoje działanie na ogólnopolskim wydarzeniu? Zapisz te daty w kalendarzu i zgłoś swój projekt za pośrednictwem formularza  na stronie NCK!

  • 25.08.-04.09. – rejestracja uczestników

Chcesz pojawić się na wydarzeniu w roli uczestnika/czki? Nie zapomnij ustawić przypomnienia o starcie rejestracji!

  • 26.09. – inauguracja XII OGP w Teatrze im. Wilama Horzycy w Toruniu, sesja plenarna
  • 27.09. – II dzień XII OGP – sesja plenarna, warsztaty, wydarzenia towarzyszące
  • 28.09. – III dzień XII OGP – wizyty studyjne w instytucjach/organizacjach województwa kujawsko-pomorskiego
  • 29.09. – spotkanie beneficjentów DK+ w Centrum Kultury Dwór Artusa