Więcej w ArtusieZdjęcie przedstawia jasną przestrzeń z czerwonymi ścianami i stojącym na środku stołem. Przez okno wpada białe, silne światło, a ściany przyozdobione są przywieszonymi fotografiami artystycznymi.

Centrum Kultury Dwór Artusa zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego klasycznego o wartości mniejszej niż progi unijne prowadzone w trybie podstawowym na podstawie art. 275, ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Pzp).

Prace modernizacyjne przy zabytkowym budynku Centrum Kultury Dworu Artusa (roboty budowlane).

  • Termin składania ofert 09.12.2022 godzina 10:00
  • Termin otwarcia ofert 09.12.2022 godzina 10:30

Specyfikacja do pobrania pod poniższym linkiem:

https://www.e-bip.org.pl/artus/6240

Zadanie jest finansowane z Programu Operacyjnego:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
Działanie 4.6 „Ochrona środowiska naturalnego i zasobów kulturowych na obszarze ZIT”
Poddziałanie 4.6.2  „Wsparcie ochrony zasobów kultury w ramach ZIT”
Schemat: Ochrona zasobów kultury jednostek samorządu terytorialnego