Więcej w Artusie
Artykuł dostępny w audiodeskrypcji

Spieszymy, by przekazać Wam radosne informacje! Znamy już wyniki przyznania grantów w projekcie „Kultura bez barier”. Nasz wniosek został pozytywnie oceniony, uzyskując kwotę 160 150,00 zł na realizację działań zwiększających dostępność Centrum Kultury Dwór Artusa dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Co między innymi zrealizujemy w ramach projektu?

rozwój kompetencji naszego zespołu – szkolenia z zakresu obsługi widowni, kreowania dostępnej promocji i komunikacji, realizacji dostępnych wydarzeń;
poprawę drogi, jaką muszą przejść osoby ze szczególnymi potrzebami do i z instytucji – od momentu pozyskania informacji o wydarzeniu aż do uczestnictwa w nim;
nowe imprezy, w których dostępne będą ułatwienia dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Zorganizujemy także całkiem nowe wydarzenia w Dworze Artusa:

cykl koncertów sensorycznych odbywających się w ciemnościach,
nowy typ oprowadzania włączającego – z możliwością uczestnictwa osób ze szczególnymi potrzebami,
cykl warsztatów sensorycznych integrujących osoby ze szczególnymi potrzebami z osobami pełnosprawnymi.

Zadanie „Dwór Dostępny” finansowane jest z grantu w ramach programu „Kultura bez barier” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w partnerstwie z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Institut für Bildung und Kultur e.V. oraz Fundacją Kultury bez Barier, w ramach Działania 4.3 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem przedsięwzięcia grantowego jest umożliwienie funkcjonowania Centrum Kultury Dwór Artusa jako miejsca otwartego dla osób ze szczególnymi potrzebami. Wartość grantu to 160 150,00 PLN.

Projekt „Kultura bez barier” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa. Przyznano w nim granty w wysokości 17 091 968,43 zł dla 111 instytucji kultur

Spieszymy, by przekazać Wam radosne informacje! Znamy już wyniki przyznania grantów w projekcie „Kultura bez barier”. Nasz wniosek został pozytywnie oceniony, uzyskując kwotę 160 150,00 zł na realizację działań zwiększających dostępność Centrum Kultury Dwór Artusa dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Co między innymi zrealizujemy w ramach projektu?

  • rozwój kompetencji naszego zespołu – szkolenia z zakresu obsługi widowni, kreowania dostępnej promocji i komunikacji, realizacji dostępnych wydarzeń;
  • poprawę drogi, jaką muszą przejść osoby ze szczególnymi potrzebami do i z instytucji – od momentu pozyskania informacji o wydarzeniu aż do uczestnictwa w nim;
  • nowe imprezy, w których dostępne będą ułatwienia dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Zorganizujemy także całkiem nowe wydarzenia w Dworze Artusa:

  • cykl koncertów sensorycznych odbywających się w ciemnościach,
  • nowy typ oprowadzania włączającego – z możliwością uczestnictwa osób ze szczególnymi potrzebami,
  • cykl warsztatów sensorycznych integrujących osoby ze szczególnymi potrzebami z osobami pełnosprawnymi.

Zadanie „Dwór Dostępny” finansowane jest z grantu w ramach programu „Kultura bez barier” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w partnerstwie z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Institut für Bildung und Kultur e.V. oraz Fundacją Kultury bez Barier, w ramach Działania 4.3 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem przedsięwzięcia grantowego jest umożliwienie funkcjonowania Centrum Kultury Dwór Artusa jako miejsca otwartego dla osób ze szczególnymi potrzebami. Wartość grantu to 160 150,00 PLN.

Projekt „Kultura bez barier” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa. Przyznano w nim granty w wysokości 17 091 968,43 zł dla 111 instytucji kultury.

Miasto Toruń