XXXIII Ogólnopolski Konkurs Poetycki „O liść konwalii” 2019

Rokrocznie Centrum Kultury Dwór Artusa i Urząd Miasta Torunia zapraszają wszystkich autorów, twórców, poetów zarówno niezrzeszonych, jak i członków związków twórczych do udziału w kolejnej, już XXXIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego „O liść konwalii” im. Zbigniewa Herberta.

Wszystkich twórców poezji zapraszamy do nadsyłania maksimum pięciu utworów poetyckich w czterech egzemplarzach każdy.

Tematyka oraz forma prac – dowolna.

Na laureatów czekają nagrody pieniężne!

Szczegóły znajdują się w Regulaminie Konkursu. Prosimy o zapoznanie się z jego treścią!

Termin nadsyłania prac: 30 sierpnia 2019 roku. Decyduje data wpływu do siedziby Organizatora.