Toruński Festiwal Książki: Architektura modernistyczna w miastach kresowych czasów II Rzeczypospolitej – wykład dra hab. Michała Pszczółkowskiego

Kiedy

11.06.2019
wtorek | godz. 18:00

Gdzie

Galeria Sztuki Wozownia, ul. Ducha św. 6
Wstęp wolny! Zapraszamy!
Wydarzenie odbędzie się w ramach cyklu: Toruński Festiwal Książki

Tematem przewodnim tegorocznej edycji Toruńskiego Festiwalu Książki jest MIASTO. Idealnie w to hasło wpisuje się cykl działań pn. Architektura w Wozowni. W ramach współpracy z Galerią Sztuki Wozownia zapraszamy na wykład dr hab. Michała Pszczółkowskiego, który zabierze nas trochę w przeszłość, aby pokazać jak wyglądała architektura modernistyczna w miastach kresowych czasów II Rzeczypospolitej.

Tematem wykładu będzie modernizacja miast kresowych w czasach II Rzeczypospolitej i wizualizacja tego procesu w postaci modernistycznych form architektury. Po okresie polonizacji Kresów Wschodnich, jaki przypadł na lata 20., nastąpił okres „europeizacji” i wyrównywania różnic cywilizacyjnych, widocznych w miastach kresowych w stosunku do pozostałej części kraju. Modernizm zdominował architekturę nowych szkół, obiektów służby zdrowia, urzędów pocztowych i domów kultury. Nowoczesne formy stosowano w projektach pawilonów wystawienniczych, wznoszonych na potrzeby targów we Lwowie, Wilnie, Równem i Pińsku, oraz stacji nadawczych Polskiego Radia w Wilnie, Baranowiczach i Lwowie. Awangarda pojawiała się w budynkach poczt. Ważnym źródłem rozpowszechniania nowoczesnych form w architekturze było budownictwo szkolne i wojskowe, gdzie posługiwano się projektami powtarzalnymi, co wpływało na integrację ziem wschodnich z pozostałymi regionami kraju.

Michał Pszczółkowski – doktor habilitowany nauk technicznych w zakresie architektury, adiunkt w Międzywydziałowym Instytucie Nauk o Sztuce Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Stypendysta Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, członek Stowarzyszenia Historyków Sztuki (w latach 2015–2018 Sekretarz Oddziału Toruńskiego, od 2018 Prezes Zarządu Oddziału Toruńskiego), Towarzystwa Opieki nad Zabytkami i Towarzystwa Miłośników Torunia. Autor licznych publikacji z zakresu historii architektury i ochrony zabytków. W 2017 został laureatem Nagrody im. Oskara Haleckiego w X edycji konkursu „Książka Historyczna Roku” w kategorii najlepsza książka naukowa za publikację „Kresy nowoczesne. Architektura na ziemiach wschodnich II Rzeczypospolitej 1921–1939”.

Współorganizator: