Literacka przyjaźń – historia Nagrody Miast Partnerskich im. Samuela Bogumiła Lindego – finisaż

Kiedy

10.06.2019
poniedziałek | godz. 18:00

Gdzie

Galeria Artus
Wstęp wolny! Zapraszamy!
Wystawa czynna od 28.05. do 10.06. od poniedziałku do niedzieli w godz. 11:00-18:00 oraz podczas imprez

Wystawa prezentuje historię najważniejszej nagrody literackiej przyznawanej w Toruniu od 1996 roku. Na 50 planszach przedstawiono najważniejsze fakty związane z tym wydarzeniem, jak również wszystkich laureatów, pośród których znajdują się takie sławy jak Wisława Szymborska, Gunter Grass, Herta Muller, czy Czesław Miłosz.

Nagroda im. Samuela Bogumiła Lindego cieszy się wielkim poważaniem. Co roku przyznawana jest, na zmianę w Toruniu i Getyndze, podkreśla chęć współpracy polsko-niemieckiej oraz potrzebę tłumaczenia literatury na oba języki. Nagroda przyznawana jest jednemu twórcy z Polski oraz Niemiec. Wyróżnieni zostają autorzy, tłumacze oraz wydawcy z wszystkich obszarów literackich: liryki, prozy, dramatu, eseistyki, krytyki literackiej, publicystyki, tłumaczeń i edycji. Pierwszą nagrodę przyznano w Toruniu polskiej poetce oraz noblistce Wisławie Szymborskiej oraz późniejszemu nobliście Günterowi Grassowi.

Samuel Bogumił Linde, urodzony w Toruniu w 1771 roku. Był wykładowcą akademickim, bibliotekarzem, zajmował się językoznawstwem i literaturoznawstwem, opracował pierwszy Słownik języka polskiego. Zmarł w 1847 w Warszawie.