Prezentacja kwartalnika „Inter-”

Kiedy

03.12.2016
sobota | godz. 17:00

Gdzie

Sala Wielka
Wstęp wolny! Zapraszamy!

Podczas Toruńskiego Festiwalu Książki nie można było nie spotkać się z redaktorami magazynu literackiego, który wydawany jest w naszym mieście. Kwartalnik „Inter-, bo o nim mowa, to internetowy kwartalnik (wcześniej półrocznik) literacki o zasięgu ogólnopolskim. „Inter-” publikuje współczesną literaturę polską i obcą (poezję, prozę, teksty z pogranicza literatury i przekłady), szkice krytyczne, wywiady z twórcami i badaczami literatury, rozmowy o nowych wydawnictwach oraz informacje o bieżących wydarzeniach literackich. Czasopismo prezentuje dorobek toruńskich twórców i badaczy literatury, otwarte jest jednak także na teksty autorów pochodzących z różnych środowisk twórczych. Swoje łamy udostępnia zarówno debiutantom, jak i dojrzałym twórcom i krytykom.

Tematem ostatniego numeru kwartalnika jest Nuda. Promocję poprowadzą Tomasz Dalasiński i Michał Pranke.

Po prezentacji czasopisma odbędzie się spotkanie autorskie z Marcinem Marchwickim, poetą, który Publikował w Pocztówkach literackich Karola Maliszewskiego, w Salonie Literackim, w czasopiśmie „Inter-” oraz w antologii pokonkursowej opisz to/zostań po sobie. W 2016 roku nakładem „Inter-” ukazał się jego debiutancki tom wierszy Wyboito, który będzie na pewno jednym z tematów rozmowy z autorem. Spotkanie poprowadzi Jakub Osiński.

Więcej informacji o 22. Toruńskim Festiwalu Książki dostępne na stronie: www.torunskifestiwalksiazki.pl