Czwartek z filozofią | Sørena Kierkegaarda apologia niewyrażalnego

Kiedy

05.12.2019
czwartek | godz. 17:30

Gdzie

Sala Wielka
Wstęp wolny! Zapraszamy!

Ostatni w tym roku Czwartek z filozofią poruszy trudną, aczkolwiek ciekawą tematykę filozofii Sørena Kierkegaarda.

Jak możliwa jest obrona wiary chrześcijańskiej przed jej zewnętrznym i wewnętrznym wrogiem? Dlaczego współczesny zeświecczony świat traci zainteresowanie sprawami ostatecznymi?

Te istotne problemy współczesnej filozofii religii rozważy profesor Jacek Aleksander Prokopski, podążając śladami myśli Sørena Kierkegaarda – myśli wprawdzie XIX-wiecznej, lecz ciągle zadziwiająco aktualnej. Otóż za kryzys chrześcijaństwa Kierkegaard obwiniał nie tyle zlaicyzowane społeczeństwo czy poszczególne zbuntowane indywidua, co instytucję Kościoła i jego duchową mizerotę.

Prelegent odsłoni także pisarską taktykę duńskiego filozofa, która mówi czytelnikowi jego dzieł o potrzebie radykalnej przemiany chrześcijaństwa poprzez konkretną postawę, czyli danie świadectwa prawdzie, w imię której należy albo zginąć, albo zwyciężyć.

Sørena Kierkegaarda apologia niewyrażalnego ukaże więc zgodność indywidualnego świadectwa z literą Pisma, w świetle judeochrześcijańskiego radykalizmu, gdzie wciąż pobrzmiewają słowa: „albo tak, albo nie, a co ponadto jest, od złego pochodzi”.

fot. Krystyna Lemańska

fot. Krystyna Lemańska

Prof. Jacek Aleksander Prokopski – Filozof, znawca egzystencjalizmu, kierkegaardolog, teolog, tłumacz, eseista. Dr hab., profesor w Katedrze Antropologii Filozoficznej i Etyki Instytutu Nauk Humanistycznych i Społecznych Politechniki Wrocławskiej. Autor prac: Søren Kierkegaard. Dialektyka paradoksu wiary; Egzystencja i tragizm. Dialektyka ludzkiej skończoności. Krytyka nowożytnej i współczesnej myśli egzystencjalistycznej; Hegel – Kierkegaard. Filozoficzno-teologiczna kontrowersja. Krytyczny komentarz do głównych dzieł. Autor przekładów S. Kierkegaarda, L. Szestowa, J. Wahla, P.P. Rohdego, W. Lowriego, P. Tillicha. Autor artykułów w czołowych periodykach filozoficznych, teologicznych i literackich oraz dziełach zbiorowych.