e-Czwartek z filozofią | Ptaki w kulturze człowieka

Kiedy

20.05.2021
czwartek | godz. 16:30

Gdzie

YouTube i Facebook Dworu Artusa
Wstęp wolny! Zapraszamy!
Transmisja na żywo wydarzenia dostępna będzie bezpłatnie na Facebooku i YouTube Dworu Artusa w dniu wydarzenia o godz. 18:30, a także po jej zakończeniu na obu profilach bez ograniczeń

Kliknij i przenieś się do artusowego

Kolejne spotkanie w ramach Czwartku z filozofią będzie poświęcone związkom między obserwacjami ptaków i ornitologią a filozofią. Pytanie o owe związki jest jak najbardziej zasadne, gdyż sposób, w jaki postrzegamy zwierzęta, świadczy o naszym stosunku do przyrody. Dlatego też obserwacje ptaków i – szerzej – ornitologia wiążą się z filozofią, szczególnie z tą jej dziedziną, jaką jest filozofia przyrody.

Historia ornitologii ukazuje nam także przemiany naszych wyobrażeń o przyrodzie. Śledząc dzieje tej nauki, rozpoznajemy, jak zmienia się nasze postrzeganie natury i jak tym samym ewoluuje filozofia przyrody. Widzimy, jak przechodzimy od mitycznego, sakralnego pojmowania natury, do jej racjonalnego i naturalistycznego opisu – a obecnie do jej ilościowej, zmatematyzowanej parametryzacji. Współczesny obraz przyrody jest diametralnie różny od tego, jaki tworzyli nasi przodkowie.

Czy jest jeszcze miejsce na jakąś sakralność w naszym współczesnym widzeniu natury? Czy może to przywrócić jej estetyzacja? Na te pytania postaramy się odpowiedzieć już 20 maja na artusowym Facebooku i YouTubie.


Dr Zbigniew Pietrzak – adiunkt w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Wrocławskiego, z wykształcenia także leśnik i inżynier środowiska. Zajmuje się historią i filozofią oraz metodologią nauk  przyrodniczych, szerzej zaś także ontologią (ontologią przyrody), jak i również teorią poznania (możliwościami kognitywnymi zwierząt). Interesuje się także problemami ekologii i środowiska naturalnego. Swoje badania z historii oraz filozofii nauki poświęcił między innymi twórczości filozofa i ojca nowoczesnej chemii – Roberta Boyle’a (1927-1691). Oprócz kilku artykułów poświęconych temu uczonemu jest autorem monografii zatytułowanej Roberta Boyle’a teoria nauk empirycznych. Przyczynek do genezy paradygmatu nauk empirycznych (w druku). Prywatnie zajmuje się ornitologią –  biologią i ekologią ptaków oraz zmianami awifauny spowodowanymi presją człowieka i zmianami klimatycznymi.