Czwartek z filozofią - Mała etyka życzliwości

Kiedy

14.01.2016
czwartek | godz. 17:30

Gdzie

Sala Wielka
Wstęp wolny! Zapraszamy!

Czwartki z filozofią, czyli coś dla wszystkich miłośników „filozofowania” – kolejne spotkanie z wykładowcą Uniwersytetu Mikołaja Kopernika – dr Piotrem Domerackim, który w swym wykładzie poruszy problem małej etyki życzliwości.

Etyka przeważnie kojarzy się z wielkimi systemami, szumnymi deklaracjami, odświętną mową, wysokimi wymaganiami, wezwaniem do heroizmu, poświęcenia i doskonałości. Historia moralności i codzienna praktyka pokazują, jak dalece czasem prawidła etyczne odstają od realnych możliwości dotrzymania im kroku przez masy zwykłych ludzi. 

Zamiast próby diagnozy, zbliżającej nas do odpowiedzi na pytanie, dlaczego tak się dzieje, czy to z etyką jest coś nie tak, czy może z nami, zadowalamy się narzekaniem na kryzys moralny i kryzys wartości. Tymczasem na podorędziu mamy narzędzie, które może pomóc tę machinę etyczną usprawnić, choć wątpliwe, czy należy z nim wiązać nadzieje na wyjście z moralnego kryzysu. Tym narzędziem jest mała etyka życzliwości, która stanowi zachętę do zrobienia kroku wstecz i opanowania w pierwszej kolejności zupełnie podstawowych sprawności moralnych, zanim zaczniemy porywać się na bohaterstwo. Zacznijmy więc od zwykłej, prostej i niewymagającej życzliwości.

Dr Piotr Domeracki, filozof, etyk, aksjolog; adiunkt w Zakładzie Filozofii Moralnej i Bioetyki, pracownik Instytutu Filozofii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się wokół takich dziedzin, jak: etyka, aksjologia, antropologia filozoficzna, filozofia samotności, hermeneutyka filozoficzna, filozofia dialogu, filozofia religii, filozofia mistyczna czy ekofilozofia. Obecnie prowadzi badania i przygotowuje rozprawę na temat etyki życzliwości.