Czwartek z filozofią - Filozoficzne podstawy sporów między kreacjonizmem i ewolucjonizmem

Kiedy

07.05.2015
czwartek | godz. 16:30

Gdzie

Sala Mała
Wydarzenie archiwalne

Czym jest najstarszy, najbardziej rozpowszechniony i w największym stopniu przemawiający do naszej wyobraźni argument na istnienie Boga? Dlaczego wywołuje tyle kontrowersji? Jaką ma wartość? Czy argumentacja opierająca się na szczególnym doświadczeniu przyrody może wzmocnić wiarę religijną? Podczas kolejnego spotkania w ramach Czwartków z filozofią omówione zostaną słabe i mocne strony tzw. fizyko-teleologicznego dowodu na istnienie Boga.

Prof. UMK, dr hab. Tomasz Kupś pracuje w Zakładzie Historii Filozofii Instytutu Filozofii UMK. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się wokół filozofii religii, historii filozofii niemieckiej, historii filozofii polskiej oraz egzystencjalizmu. Autor monografii Koncepcja egzystencji Sørena Kierkegaarda w kontekście filozofii niemieckiej (2004), Filozofia religii Immanuela Kanta (2009), przekładów szeregu dzieł filozoficznych (Kanta, Fichtego, Schillera, Kierkegaarda i in.), a także redaktor naczelny czasopisma Studia z Historii Filozofii.