Czwartek z filozofią - Filozoficzne aspekty samotności

Kiedy

09.04.2015
czwartek | godz. 16:30

Gdzie

Sala Mała
Wydarzenie archiwalne

Samotność to jedno z najbardziej podstawowych i niezbywalnych określników ludzkiej egzystencji. Dlatego też właśnie – samotności – dotyczyć będzie kolejny wykład z cyklu Czwartki z filozofią, prezentowany przez dr. Piotra Domerackiego.

O randze fenomenu samotności i jego wpływie na ludzkie losy, postawy i decyzje nie trzeba nikogo specjalnie przekonywać. Stał się on nawet motywem, dopingującym starotestamentowego Boga – Stwórcę do uczynienia człowieka istotą społeczną, zdolną do miłości, przezwyciężającej samotność. W ostatnich latach, szczególnie po roku dwutysięcznym, dość powszechne stało się zainteresowanie tym zagadnieniem, obecnym nie tylko w mediach i dyskursie publicznym, ale także w coraz liczniejszych pracach naukowych. Stawia się w nich  tezę, że samotność przybrała w naszych czasach nigdy wcześniej nie spotykane rozmiary epidemii, trawiącej i rozbijającej od środka nowoczesne społeczeństwa Zachodu. Jakkolwiek samotność jest w filozofii tematem nienowym, to jednak dotychczas nie doczekał się on w niej swojej syntezy, która – prócz tego – pomogłaby rozjaśnić współczesne obawy, zbliżając nas do lepszego rozumienia samotności. W moim przedłożeniu zamierzam, w miarę możliwości, przedstawić w zarysie taką syntezę filozoficznych ujęć samotności.
dr Piotr Domeracki

Dr Piotr Domeracki, filozof, etyk, aksjolog; adiunkt w Zakładzie Filozofii Moralnej i Bioetyki, pracownik Instytutu Filozofii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się wokół takich dziedzin, jak: etyka, aksjologia, antropologia filozoficzna, filozofia samotności, hermeneutyka filozoficzna, filozofia dialogu, filozofia religii, filozofia mistyczna czy ekofilozofia. Obecnie prowadzi badania i przygotowuje rozprawę na temat etyki życzliwości.
Najważniejsze prace książkowe: red. Piotr Domeracki, Włodzimierz Tyburski, Zrozumieć samotność. Studium interdyscyplinarne, Wydawnictwo UMK, Toruń 2006 oraz wspólnie z Marcinem T. Zdrenką i Marcinem Jaranowskim, Sześć cnót mniejszych, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2012.