Czwartek z filozofią - Filozofia ludzkiej egzystencji

Kiedy

12.06.2014
czwartek | godz. 16:30

Gdzie

Sala Mała
Wydarzenie archiwalne

Kolejne spotkanie z cyklu Czwartek z filozofią gościć będzie po raz kolejny prof. dr. hab. Mirosława Żelaznego – kierownika Zakładu Estetyki Instytutu Filozofii oraz Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych na UMK. Jednak tym razem tematem spotkania będzieegzystencja. Podstawowym przedmiotem jej filozofii jest ukryty indywidualny charakter, który dla każdego człowieka, a nawet dla każdej żywej istoty jest jedyny w swoim rodzaju, egzemplaryczny i niepowtarzalny. Dowiemy się, jak filozofia ta ewaluowała na przestrzeni wieków, bowiem od zawsze dominowała w myśli indyjskiej, a w tradycji europejskiej określana jest mianem myślenia sokratejskiego…Co więcej? Więcej usłyszymy na filozoficznym czerwcowym czwartku.

W kulturze Zachodu oprócz myślicieli obiektywnych, poszukujących sensu i celu w otaczającym nas świecie zewnętrznym, pojawiali się też myśliciele, dla których głównym przedmiotem zainteresowania stało się jednostkowe i niepowtarzalne odczucie przez człowieka własnej nieprzedmiotowości, która nigdy nie będzie mogła się stać obiektem żadnego spojrzenia z zewnątrz. W czasach współczesnych, gdy na każdym kroku obserwujemy niepokojące zjawisko zdobywania przez nas takiej wiedzy i takich własności, które okażą się przydatne  w wymiarze ekonomicznym, podnosi się problem, że w efekcie tego procesu dochodzi do zatraty przez człowieka jego egzystencji. Owa egzystencja nie jest jednak pustym słowem, odnoszącym do innych niejasnych słów, jak godność, osobowość itp. Ma ona konkretny sens, który postaram się wyjaśnić w trakcie zapowiadanego wykładu.
Mirosław Żelazny