Czwartek z filozofią | Eugenika - ciemne i jasne strony

Kiedy

29.10.2020
czwartek | godz. 17:30

Gdzie

Sala Wielka i Facebook
Wstęp wolny! Zapraszamy!
Transmisja na żywo wydarzenia dostępna będzie bezpłatnie na Facebooku Dworu Artusa w dniu wydarzenia o godz. 18:30. Transmisja online będzie dostępna tylko w czasie trwania wydarzenia

Obserwując prowadzoną aktualnie dyskusję poświęconą zagadnieniu eugeniki, nie sposób nie zauważyć jego złożoności przy jednoczesnym braku wskazania, czym eugenika ostatecznie jest i jak należy ją rozumieć. Na zastany stan rzeczy wpłynęło niewątpliwie kilka powiązanych ze sobą kwestii, w tym m.in. mało precyzyjne określenie pojęcia eugeniki w prowadzonej debacie publicznej, przy jednoczesnym „zagubieniu” jego pierwotnego znaczenia, odmienne nastawienie do problemu eugeniki myślicieli, którzy o niej mówią, jak choćby bioetyków reprezentujących różne formacje myślowe, czy dowolnie stosujących pojęcie eugeniki polityków próbujących zbić na niej kapitał polityczny.

Na spotkaniu omówione zostaną ciemne i jasne strony eugeniki. Jego celem będzie próba uporządkowania niejasności, jakie narosły wokół tego zagadnienia, a także wskazanie jej pierwotnego znaczenia, przemian, jakim podlegało oraz określeń współczesnych. Przeanalizujemy również niektóre problemy blisko z nią powiązane, jak na przykład in vitro, techniki wzmacniania ludzkiego organizmu czy eutanazja. Zostaną one przedstawione w szerszym kontekście wartościowania ludzkiego życia.

Dr Marcin Leźnicki – filozof, adiunkt w Zakładzie Etyki Instytutu Filozofii UMK w Toruniu; autor książki Bioetyka wobec klonowania reprodukcyjnego człowieka (2017). Jego zainteresowania badawcze oraz publikacje koncentrują się wokół bioetyki, etyki i filozofii medycyny, a także szczegółowych zagadnień z zakresu ekofilozofii.

Transmisja online spotkania odbędzie się na artusowym