Czwartek z filozofią: Wiara religijna a wiara filozoficzna

Kiedy

20.10.2016
czwartek | godz. 17:00

Gdzie

Sala Wielka
Wstęp wolny! Zapraszamy!

Pierwszy Czwartek z filozofią w nowym sezonie poprowadzi prof. dr hab. Mirosław Żelazny, który opowie o różnicach i podobieństwach między wiarą religijną a wiarą filozoficzną.

Różnica pomiędzy nauką a filozofią polega na tym, że filozofia podejmuje również pytania charakterystyczne dla religii, na które nie ma miejsca w naukach szczegółowych. Nawet odrzucenie wiary religijnej nie uwalnia nas od pytań w rodzaju: czy wszechświat jest produktem celowym? czy stanowi zharmonizowaną jedność? dlaczego dobro i piękno pojawiają się w nim tylko czasami, albo też dlaczego się w ogóle pojawiają? czy w perspektywie całości życia możemy szukać jego celu inaczej niż przez prawdy objawione? czym się różnią cel i sens życia? Prelegent spróbuje pokazać, jak na te pytania starała się odpowiedzieć filozofia, zarówno ta najstarsza, jak i ta najnowsza.

Prof. dr hab. Mirosław Żelazny – kierownik Zakładu Estetyki w Instytucie Filozofii UMK, a także Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistyczno-Społecznych, przewodniczący Polskiego Towarzystwa Kantowskiego. Specjalizuje się w historii filozofii niemieckiej oraz estetyce. Jest autorem wielu monografii poświęconych tej tematyce, do których należą przede wszystkim Idea wolności w filozofii Kanta, Heglowska filozofia ducha, Nietzsche – ten wielki wzgardziciel, Estetyka filozoficzna, Filozofia i psychologia egzystencjalna, oraz przekładów dzieł filozoficznych na język polski, w tym redakcji sześciotomowej  edycji Dzieł Zebranych Immanuela Kanta.