Czwartek z filozofią: Transplantologia w perspektywie filozofii i etyki

Kiedy

09.02.2017
czwartek | godz. 17:30

Gdzie

Sala Wielka
Wstęp wolny! Zapraszamy!

Podczas Czwartków z filozofią często poruszamy kwestie istotne dla współczesnego człowieka. Nie inaczej będzie tym razem, kiedy to dr Marcin Leźnicki wprowadzi nas w zagadnienia dotyczące transplantologii oczywiście z perspektywy filozofii i etyki.

Transplantologia uznawana jest aktualnie za standardową metodę terapeutyczną o znacznym potencjale rozwojowym. Liczne wątpliwości natury filozoficzno-etycznej, jak również społeczno-kulturowej, czy wreszcie legislacyjnej silne w początkowym okresie rozwoju wspomnianej metody, obecnie zostały zasadniczo przezwyciężone.

Nie znaczy to jednak, że ich nie ma. Chirurgia przeszczepów od chwili jej pojawienia się w starożytności wzbudza, z jednej strony nadzieję na poprawę dysfunkcyjnej kondycji człowieka, z drugiej zaś wywoływała liczne niepokoje, związane m.in. z dopuszczalnością i zakresem przeprowadzenia przeszczepów, ich charakterystyką, kulturowo-światopoglądowym (w tym np. religijnym) spojrzeniem na kwestię donacji organów, pozyskiwaniem narządów do przeszczepów, kierunkiem rozwoju medycyny transplantacyjnej, rozumieniem osoby ludzkiej a w szczególności namysłem nad znaczeniem ciała, jako integralnego składnika osoby ludzkiej.

Te i szereg innych kwestii zostanie omówione podczas czwartkowej prezentacji. Ma ona na celu ukazanie kształtowania się i ewolucji refleksji etyczno-filozoficznej nad zagadnieniem transplantologii w kontekście historycznym oraz problemowym.

Dr Marcin Leźnicki – filozof, adiunkt w Zakładzie Etyki Instytutu Filozofii UMK w Toruniu. Jego zainteresowania badawcze oraz publikacje koncentrują się wokół bioetyki, etyki i filozofii medycyny, a także szczegółowych zagadnień z zakresu ekofilozofii.

Współorganizacja:

par_ptf_toru__-300x131      logo-umk

Patronat:

filozofuj-logotyp-kolor