Dojazd

Namiary GPS dla Centrum Kultury Dwór Artusa, Rynek Staromiejski 6 w Toruniu –
53.009897 x 18.604542

UWAGA!

Dojazd do Dworu Artusa możliwy jest od ulicy Kopernika 18
po uzyskaniu stosownego zezwolenia

Marek Pijanowski - Dyrektor

Dyrektor – Marek Pijanowski

Sekretariat:

Rynek Staromiejski 6
87-100 Toruń

sekretariat@artus.torun.pl

tel. +48 56 655 49 39
fax. +48 56 655 49 59

Dział Artystyczny

 

 

Dział Administracyjno-Techniczny

tel. +48 56 655 49 39 wew. 28.

Kasa

Kasa biletowa:

bilety@artus.torun.pl

tel. +48 56 655 49 29 lub +48 56 655 49 39 wew. 22

Kasa czynna:
poniedziałek – piątek 12:00-18:00 oraz godzinę przed koncertem

Bilety na imprezę organizowaną przez Centrum Kultury Dwór Artusa można kupić w kasie (parter budynku) lub przez Internet na: www.artus.torun.pl oraz www.kupbilecik.pl

Przyjmujemy także rezerwacje telefoniczne pod numerem: +48 56 655 49 29 oraz e-mailowe na adres: bilety@artus.torun.pl

Warunkiem dokonania rezerwacji jest:

 • kontakt telefoniczny lub mailowy (Prosimy podać: imię, nazwisko, numer telefonu kontaktowego, adres e-mail, ilość rezerwowanych miejsc oraz datę imprezy.)
 • otrzymanie odpowiedzi potwierdzającej rezerwację
 • odbiór biletów w kasie Dworu Artusa najpóźniej 3 dni robocze przed imprezą, nie licząc dnia imprezy. Nieodebrane w terminie rezerwacje są automatycznie anulowane!

Uwaga! Od 1 stycznia 2014 r. nie ma możliwości dokonywania płatności przelewem!

Kasa biletowa nie przyjmuje zwrotów biletów zakupionych przez Internet.

Bilety zakupione w kasie biletowej można zwrócić tylko z paragonem.

 

Przyjmujemy również rezerwacje na zwiedzanie Dworu Artusa z licencjonowanym przewodnikiem.

Więcej informacji o zwiedzaniu:

 • Zwiedzanie z przewodnikiem dla grup zorganizowanych (po uprzedniej rezerwacji: biuro@artus.torun.pl) – 100 zł od grupy (do 30 osób; w przypadku większych grup – ustalenia indywidualne).
 • Zwiedzanie z przewodnikiem dla osób indywidualnych raz w miesiącu – bilety do nabycia w kasie Dworu Artusa w cenie 4 zł ulgowy, 6 zł normalny. Informacje o oprowadzaniach dostępne zarówno na stronie internetowej (w dziale wydarzenia), jak i na plakatach.

UWAGA!

 • Wcześniejsza rezerwacja biletów nie uprawnia do odbioru ich w dniu koncertu po niższej, przedsprzedażowej cenie.
 • W przypadku imprez plenerowych nie gwarantujemy miejsc siedzących.
 • Bilety ulgowe przysługują uczniom, studentom (do 26 roku życia), emerytom, rencistom, niepełnosprawnym, a także posiadaczom karty Absolwenta UMK. Podczas zakupu biletu należy okazać bez wezwania dokument uprawniający do zniżki.
 • Rezerwacja zwiedzania dla grup zorganizowanych możliwa jest tylko wtedy, gdy nie odbywa się w tym czasie żadna inna impreza, bądź wynajem.
 • Organizator ma prawo do dokonania zmian w programie koncertu pod względem artystycznym i czasowym.
 • Uczestnik koncertu jest zobowiązany podporządkować się zaleceniom Organizatora.
 • W Centrum Kultury obowiązuje całkowity zakaz palenia.
 • Organizator zastrzega sobie prawo odmówienia wstępu na teren organizowanego koncertu osobom nietrzeźwym, znajdującym się pod wpływem narkotyków lub zachowującym się agresywnie.
 • Zakazuje się wnoszenia na teren koncertów organizowanych przez Centrum Kultury swojego alkoholu i jedzenia (w szczególności lodów).
 • Na teren koncertów nie wolno wnosić broni oraz jakichkolwiek przedmiotów, które mogą stanowić zagrożenie zdrowia lub życia innych uczestników wydarzenia.
 • W przypadku, gdy uczestnik koncertu stanowi zagrożenie dla innych osób, może zostać usunięty z terenu koncertu.
 • Zabrania się wnoszenia i używania profesjonalnego sprzętu AV oraz aparatów fotograficznych (z zoomem optycznym powyżej x6).
 • Podczas koncertów obowiązuje zakaz robienia zdjęć, chyba że zostanie ogłoszone inaczej.
 • Zabrania się wprowadzania zwierząt na teren koncertów.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kradzieże na terenie organizowanych wydarzeń oraz za cenne przedmioty pozostawione w szatni.
 • Szatnia jest obowiązkowa.
 • Podczas koncertów obowiązuje nakaz wyciszenia telefonów komórkowych.
 • Posiadacz biletu może być narażony na ciągłe przebywanie w strefie poziomu dźwięków mogących spowodować uszkodzenie słuchu oraz w strefie oddziaływania intensywnego oświetlenia o dużej mocy.
 • Zakazuje się sprzedawania, reklamowania, akwizycji, przeprowadzania zbiórek pieniężnych w obrębie organizowanych wydarzeń bez zgody Organizatora.

Regulamin wydarzeń organizowanych przez Centrum Kultury Dwór Artusa

Regulamin wydarzeń organizowanych przez Centrum Kultury Dwór Artusa:

ZAKUP BILETU OZNACZA AKCEPTACJĘ REGULAMINU

 • 1

Definicje

Regulamin niniejszy Regulamin Centrum Kultury Dwór Artusa w Toruniu dotyczący wydarzeń, których organizatorem jest Centrum Kultury Dwór Artusa
Centrum Kultury Dwór Artusa samorządowa instytucja kultury, wpisana do rejestru Instytucji Kultury pod nr 4011/4/95 prowadzonego przez Gminę Miasta Toruń, nr NIP 956-00-11-883, z siedzibą w Toruniu, Rynek Staromiejski 6, 87-100 Toruń
Centrum /

Organizator

Centrum Kultury Dwór Artusa w Toruniu
Wydarzenia spektakle, koncerty i inne wydarzenia artystyczne, organizowane przez Centrum Kultury Dwór Artusa
Kupujący korzystający z systemu sprzedaży tradycyjnej (kasa) i online Centrum
 •  2
 1. Zakup biletu oznacza akceptację niniejszego regulaminu i zasad uczestnictwa w wydarzeniach.
 2. W przypadku wydarzeń, na które jest wstęp bezpłatny, udział w wydarzeniu oznacza również zgodę na przestrzeganie niniejszego regulaminu w zakresie przepisów porządkowych.
 •  3
 1. Bilety na wydarzenia organizowane przez Centrum Kultury Dwór Artusa są dostępne w kasie Dworu Artusa (Rynek Staromiejski 6) i/lub przez Internet – artus.torun.pl i inne serwisy biletowe wskazane każdorazowo przez Organizatora.
 2. Kasa czynna od poniedziałku do piątku, w godzinach 12:00 – 18:00 oraz godzinę przed koncertem.
 3. Zasady sprzedaży biletów przez stronę internetową Organizatora określa Regulamin sprzedaży biletów online.
 •  4
 1. Do wejścia na koncert uprawnia wyłącznie oryginalny bilet zakupiony u Organizatora lub za pośrednictwem strony internetowej Organizatora lub innego serwisu biletowego wskazanego każdorazowo przez Organizatora Zakupienie biletu u osób postronnych powoduje ryzyko nabycia biletu podrobionego, który nie uprawnia do wejścia na koncert.
 2. Zwrot biletów możliwy jest nie później niż na pół godziny przed danym wydarzeniem po okazaniu biletu oraz paragonu.
 3. Zwrot pieniędzy przysługuje w przypadku odwołania koncertu lub za zgodą Organizatora.
 4. Kasa biletowa nie przyjmuje zwrotów biletów zakupionych przez Internet oraz i inne serwisy biletowe wskazane każdorazowo przez Organizatora.
 5. Centrum nie ponosi odpowiedzialności za bilety uszkodzone lub zagubione przez Kupującego.
 •  5
 1. Bilety ulgowe przysługują uczniom, studentom (do 26. roku życia), emerytom, rencistom, niepełnosprawnym, posiadaczom Karty Absolwenta UMK, Toruńskiej Karty Seniora i Karty Dużej Rodziny (zarówno Toruńskiej, jak i Ogólnopolskiej).
 2. Podczas zakupu Kupujący bez wezwania okazuje dokument uprawniający go do zniżki. Dodatkowo Organizator ma prawo poprosić osoby wchodzące na wydarzenie o okazanie dokumentu uprawniającego do zniżki. Centrum ma prawo odmówić wejścia osobom nieuprawnionym do zniżki.
 3. Dzieciom do ukończenia 4. roku życia przysługuje wstęp bezpłatny na wydarzenia Organizatora pod warunkiem, że dziecko siedzi na kolanach opiekuna.
  a) Wstęp bezpłatny nie dotyczy wydarzeń dedykowanych dzieciom.
  b) Opiekun dziecka na wezwanie Organizatora powinien okazać dokument stwierdzający wiek dziecka (np. książeczkę zdrowia dziecka lub paszport).
 4. W przypadku poszczególnych wydarzeń Dyrektor może udzielić dodatkowych zniżek przed wprowadzeniem do sprzedaży danego wydarzenia.
 •  6
 1. Kasa biletowa przyjmuje rezerwacje biletów. Warunkiem dokonania rezerwacji jest:
 • kontakt telefoniczny (+48 56 655 49 29) lub mailowy (bilety@artus.torun.pl) – należy podać: imię, nazwisko, numer telefonu kontaktowego, adres e-mail, liczbę rezerwowanych miejsc oraz datę imprezy
 • otrzymanie odpowiedzi potwierdzającej rezerwację
 • odbiór biletów w kasie Dworu Artusa najpóźniej 3 dni robocze przed imprezą, nie licząc dnia imprezy. Nieodebrane w terminie rezerwacje tracą ważność
 1. Wcześniejsza rezerwacja biletów nie uprawnia do odbioru ich w dniu koncertu w niższej, przedsprzedażowej cenie.
 •  7
 1. Uczestnik koncertu jest zobowiązany podporządkować się zaleceniom Organizatora.
 2. Szatnia jest obowiązkowa.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kradzieże na terenie organizowanych wydarzeń oraz za cenne przedmioty pozostawione w szatni.
 4. W Centrum oraz na terenie wydarzeń organizowanych przez Centrum obowiązuje całkowity zakaz palenia.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo odmówienia wstępu na teren organizowanego koncertu osobom nietrzeźwym, znajdującym się pod wpływem narkotyków lub zachowującym się agresywnie.
 6. Na teren koncertów nie wolno wnosić broni oraz jakichkolwiek przedmiotów, które mogą stanowić zagrożenie zdrowia lub życia innych uczestników wydarzenia.
 7. W przypadku, gdy uczestnik koncertu stanowi zagrożenie dla innych osób, może zostać usunięty z terenu koncertu.
 8. Zabrania się wprowadzania zwierząt na teren koncertów.
 9. Zakazuje się wnoszenia na teren koncertów organizowanych przez Centrum Kultury swojego alkoholu i jedzenia (w szczególności lodów).
 10. Zabrania się wnoszenia i używania profesjonalnego sprzętu AV oraz aparatów fotograficznych (z zoomem optycznym powyżej x6).
 11. Podczas koncertów obowiązuje zakaz robienia zdjęć oraz rejestrowania audiovideo, chyba że zostanie ogłoszone inaczej.
 12. Podczas koncertów obowiązuje nakaz wyciszenia telefonów komórkowych.
 13. Posiadacz biletu może być narażony na ciągłe przebywanie w strefie poziomu dźwięków mogących spowodować uszkodzenie słuchu oraz w strefie oddziaływania intensywnego oświetlenia o dużej mocy.
 14. Zakazuje się sprzedawania, reklamowania, akwizycji, przeprowadzania zbiórek pieniężnych w obrębie organizowanych wydarzeń bez zgody Organizatora.
 •  8
 1. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej artus.torun.pl oraz do wglądu w kasie biletowej Centrum.
 2. Wszystkie informacje na temat programu, cennika oraz godzin pracy działu artystycznego oraz kasy biletowej Centrum opublikowane są na stronie internetowej artus.torun.pl.
 3. Organizator ma prawo do dokonania zmian w programie koncertu pod względem artystycznym i czasowym.
 4. W przypadku imprez plenerowych Organizator nie gwarantuje miejsc siedzących.

Regulamin sprzedaży biletów online

 • 1

Definicje

Regulamin

niniejszy Regulamin Centrum Kultury Dwór Artusa w Toruniu dotyczący sprzedaży online biletów na wydarzenia artystyczne, których organizatorem jest Centrum Kultury Dwór Artusa

Centrum Kultury Dwór Artusa

samorządowa instytucja kultury, wpisana do rejestru Instytucji Kultury pod nr 4011/4/95 prowadzonego przez Gminę Miasta Toruń, nr NIP 956-00-11-883, z siedzibą w Toruniu, Rynek Staromiejski 6, 87-100 Toruń

Centrum

Centrum Kultury Dwór Artusa w Toruniu

Wydarzenia

spektakle, koncerty i inne wydarzenia artystyczne, organizowane przez Centrum Kultury Dwór Artusa objęte systemem sprzedaży online

Kupujący

korzystający z systemu sprzedaży online Centrum

system sprzedaży online

system informatyczny Centrum umożliwiający sprzedaż przez Centrum biletów na Wydarzenia oraz sprzedaż produktów za pośrednictwem strony internetowej www.artus.torun.pl

sprzedaż online

sprzedaż biletów na Wydarzenia dokonywana za pośrednictwem strony internetowej www.artus.torun.pl

zamówienie online

złożenie przez Kupującego zamówienia poprzez wypełnienie i doręczenie Centrum formularza online dostępnego na stronie internetowej www.artus.torun.pl

 • 2

Ogólne zasady sprzedaży online:

1. Regulamin określa zasady i warunki sprzedaży online biletów na Wydarzenia.

2. Wszystkie ceny podane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym bilecie i produkcie jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez Kupującego.

3. Zawarcie umowy sprzedaży online pomiędzy Kupującym a Centrum następuje za pośrednictwem strony internetowej Centrum www.artus.torun.pl i wymaga spełnienia następujących warunków:

 • podania danych Kupującego: imienia i nazwiska, miejsca i adresu zamieszkania, numeru tel. kom., adresu e-mail (uwaga: należy sprawdzić, czy podany adres e-mail jest prawidłowy, w przypadku błędu w adresie otrzymanie wiadomości potwierdzającej dokonanie transakcji będzie niemożliwe)
 • zaakceptowania przez Kupującego warunków Regulaminu
 • złożenia przez Kupującego zamówienia online
 • uiszczenia przez Kupującego zapłaty za zamówienie przelewem poprzez system Przelewy24
 • otrzymania przez Kupującego potwierdzenia realizacji transakcji na wskazany przez Kupującego adres e-mail

4. Centrum nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania nieprawdziwych lub błędnych danych w formularzu zamówienia online.

5. Zamówienie uważa się za złożone z chwilą odnotowania przez Centrum potwierdzenia dokonania zapłaty przez bank Kupującego.

6. Brak potwierdzenia przez bank Kupującego opłaty za zamówienie w ciągu 30 minut od wysłania zamówienia online powoduje automatyczne anulowanie zamówienia online.

7. Płatności obsługiwane są przy wykorzystaniu systemu płatniczego Przelewy24, tj. PayPro Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kanclerskiej 15, 60-357 Poznań, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego po numerem KRS 0000347935, numer NIP 7792369887, o kapitale zakładowym wynoszącym 4 500 000 złotych, w całości opłaconym, wpisaną do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem podmiotu w UKNF IP24/2014, jako krajowa instytucja płatnicza zwaną dalej Przelewy24.

8. Przy zakupie biletu istnieje możliwość otrzymania faktury VAT. Zostanie ona wysłana Klientowi e-mailem w pliku PDF, o ile w formularzu zamówienia online zostaną podane poprawne dane niezbędne do jej wystawienia.

9. Faktura VAT może być wystawiona wyłącznie z danymi Kupującego.

 • 3

Szczegółowe zasady dotyczące sprzedaży online biletów:

1. Kupujący, poprzez zamówienie online, decyduje się na następującą formę otrzymania biletu: samodzielny wydruk (bilet domowy). Nie ma możliwości odbioru biletu kupionego online w kasie Centrum.

2. W przypadku zamówienia online, na wskazany przez Kupującego adres e-mail zostaje przesłane potwierdzenie realizacji transakcji zakupu biletu online, wraz z osobistym numerem zamówienia. Bilet jest dostarczany w plikach zapisanych w formacie PDF. Bilet domowy należy wydrukować i okazać w momencie wejścia na Wydarzenie. Do wydruku biletu domowego należy używać białego papieru w formacie A4, tak aby wydrukowane kody były dobrze widoczne.

3. Prawidłowo wydrukowany bilet domowy stanowi dokument uprawniający do uczestnictwa w Wydarzeniu, którego dotyczy.

4. Bilet podlega jednorazowej weryfikacji w momencie wejścia na Wydarzenie – nie ma możliwości ponownego wykorzystania biletu.

5. Centrum nie ponosi odpowiedzialności za bilety uszkodzone lub zagubione przez Kupującego.

6. Sprzedaż online biletów na określone Wydarzenie kończy się 1 godzinę przed rozpoczęciem Wydarzenia. W przypadku wybranych Wydarzeń Centrum zastrzega sobie prawo do zmiany godziny zamknięcia sprzedaży online, o czym poinformuje stronie internetowej www.artus.torun.pl.

7. Osoby, które kupiły w systemie sprzedaży online bilety ulgowe, przed wejściem na Wydarzenie zobowiązane są do okazania dokumentu uprawniającego do zniżki. Centrum ma prawo odmówić wejścia osobom nieuprawnionym do zniżki.

8. System sprzedaży biletów online umożliwia jednorazowo zakup nie więcej niż 10 pojedynczych biletów na jedno wydarzenie.

9. W celu umożliwienia przez Centrum zakupu większej liczby biletów niż określona w pkt. 8 konieczny jest kontakt mailowy – biuro@artus.torun.pl.

10. Centrum zastrzega sobie możliwość zakończenia sprzedaży biletów online w każdej chwili, bez podawania przyczyn. Centrum poinformuje o zakończeniu sprzedaży biletów online na stronie internetowej www.artus.torun.pl.

11. Brak możliwości zakupu biletów za pośrednictwem systemu sprzedaży online nie jest równoznaczny z brakiem biletów w kasie biletowej Centrum.

 •  4

Zwroty i reklamacje:

1. Zwroty biletów w systemie sprzedaży online możliwe są wyłącznie w przypadku odwołania Wydarzenia.

2. Informacja o  Wydarzeniach odwołanych jest przekazywana na adres e-mail podany w formularzu zamówienia online.

3. W przypadku, o którym mowa w pkt. 1–2 niniejszego paragrafu, zwrot kwot wpłaconych przez Kupującego nastąpi, przelewem na konto za pośrednictwem którego Kupujący dokonał wpłaty.

4. Reklamacje dotyczące sprzedaży online biletów wymagają zgłoszenia reklamacji na adres e-mail: biuro@artus.torun.pl, w terminie dwóch dni roboczych od dnia otrzymania przez Kupującego potwierdzenia realizacji transakcji.

5. Rozpatrzenie reklamacji dotyczącej sprzedaży online biletów następuje nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia reklamacji.

6. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia przez Centrum reklamacji dotyczącej sprzedaży online biletów, Centrum zwróci Kupującemu równowartość ceny biletu.

 • 5

Ochrona danych osobowych:

1. Administratorem danych osobowych uzyskiwanych od Kupujących w procesie sprzedaży online jest Centrum, z zastrzeżeniem ust. 5 niniejszego paragrafu.

2. Złożenie zamówienia online przez Kupującego jest równoznaczne z wyrażeniem przez niego zgody na przechowywanie i przetwarzanie przez Centrum danych osobowych wskazanych przez Kupującego w celu realizacji zamówienia, niezbędnego kontaktu z Kupującym oraz w celu wszelkich działań niezbędnych do funkcjonowania systemu sprzedaży biletów online.

3. Przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych odbywa się przy zachowaniu zasad określonych w obowiązującym prawie.

4. Każda osoba udostępniająca swoje dane osobowe ma prawo nieograniczonego dostępu do nich, jak również do ich poprawiania i uaktualniania lub usunięcia.

5. Centrum przekazuje  Przelewy24 dane osobowe Kupujących i zezwala na ich wykorzystywanie przez Przelewy24 w celu obsługi realizacji płatności dokonywanych z udziałem Kupujących w ramach systemu sprzedaży online w związku z korzystaniem przez nich z systemu sprzedaży online, a także w celu wypełnienia przez Przelewy24 obowiązków przewidzianych w obowiązujących przepisach prawa i związanych z obsługą ww. płatności. Przekazanie danych osobowych Kupujących spółce Przelewy24 dotyczy danych niezbędnych do realizacji celów opisanych powyżej i obejmuje w szczególności: imię i nazwisko, adres, numer telefonu kom., adres e-mail. W odniesieniu do przekazanych danych osobowych Przelewy24 staje się ich administratorem. Powierzenie Przelewy24 przez Centrum przetwarzania danych osobowych Kupujących następuje na czas trwania Umowy pomiędzy Centrum a Przelewy24 oraz obejmuje dane osobowe niezbędne do realizacji tego celu.

6. Kupujący wyraża zgodę na wykonywanie przez Przelewy24 na danych osobowych wszelkich możliwych i dozwolonych prawem operacji w takim zakresie, w jakim jest to konieczne dla realizacji wskazanych w Regulaminie celów przetwarzania tych danych osobowych. W szczególności Przelewy24 jest upoważnione do utrwalania, przechowywania i usuwania danych osobowych osób, o których mowa powyżej.

7. Dane osobowe, do których przetwarzania uprawnione jest Przelewy24 na podstawie Regulaminu, mogą w wyniku tego przetwarzania być przekazywane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości, w szczególności Komisji Nadzoru Finansowego, Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej, Narodowemu Bankowi Polskiemu oraz organom skarbowym.

 • 6

Postanowienia końcowe:

1. Wszystkie informacje na temat programu, cennika oraz godzin pracy działu artystycznego oraz kasy biletowej Centrum opublikowane są na stronie internetowej www.artus.torun.pl.

2. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.artus.torun.pl.

3. Centrum zastrzega sobie prawo do zmian w programie Wydarzeń.

4. Regulamin obowiązuje od dnia 25 września 2015 r.