Czwartek z filozofią - Wolność egzystencjalna a wolność kwantowa

Kiedy

30.11.2017
czwartek | godz. 17:30

Gdzie

Sala Wielka
Wstęp wolny! Zapraszamy!

Jesienna pogoda sprzyja zadumie i głębszym przemyśleniom. Warto ten czas spędzić w filozoficznym nastroju w Dworze Artusa. Tym bardziej, że listopadowy temat wykładu brzmi – Wolność egzystencjalna a wolność kwantowa.

W odróżnieniu od nauk szczegółowych, filozofia problematyzuje całość tego, co stanowi przedmiot naszych zapytywań. Przykładowo, zjawisko wolności, jako przedmiot badań poszczególnych dyscyplin takich jak prawo lub polityka, można rozpatrywać jako tzw. wolność od, wolność do, wolność obiektywną i subiektywną, względną wolność zjawisk przyrody czy bezwzględną wolność egzystencjalną. Od czasów Immanuela Kanta powszechne było założenie, że zdeterminowany prawami świat przyrody oraz wynikający z ludzkiej wolności świat ludzkich badań są od siebie odrębne. Odkąd odkryto, że pojęcia wolności przy wyjaśnianiu zjawisk przyrody nie da się całkowicie wyeliminować, dwudziestowieczna fizyka pozwala nam spojrzeć na ten dualizm inaczej. Otwiera to nowe perspektywy odpowiedzi na pytanie o związek pomiędzy światem przyrody i światem ludzkiej wolności.

Temat przedstawi prof. dr hab. Mirosław Żelazny z toruńskiego UMK.

Prof. dr hab. Mirosław Żelazny – kierownik Zakładu Estetyki w Instytucie Filozofii UMK, a także Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistyczno-Społecznych, przewodniczący Polskiego Towarzystwa Kantowskiego. Specjalizuje się w historii filozofii niemieckiej oraz estetyce. Jest autorem wielu monografii poświęconych tej tematyce, do których należą przede wszystkim Idea wolności w filozofii Kanta, Heglowska filozofia ducha, Nietzsche – ten wielki wzgardziciel, Estetyka filozoficzna, Filozofia i psychologia egzystencjalna, oraz przekładów dzieł filozoficznych na język polski, w tym redakcji sześciotomowej  edycji Dzieł Zebranych Immanuela Kanta.

Współorganizacja:

par_ptf_toru__-300x131      logo-umk

Patronat:

filozofuj-logotyp-kolor