Czwartek z filozofią: Wyprawa w świat wartości

Kiedy

15.12.2016
czwartek | godz. 17:30

Gdzie

Sala Wielka
Wstęp wolny! Zapraszamy!

W listopadzie w ramach Czwartku z filozofią pochylimy się nad problematyką wartości. Naszym przewodnikiem po tym świecie będzie prof. Ryszard Wiśniewski.

Punktem wyjścia wykładu jest stwierdzenie powszechności wartościowania i „głód absolutu” w formułowanych ocenach tak w komunikacji potocznej, jak i szczególnie w języku publicznego komunikowania się. Jak do tych kwestii odnoszą się filozofowie? Na jakie problemy filozofia natrafia w definiowaniu, uzasadnieniu i systematyzowaniu wartości? Ostatecznie w trakcie wykładu spróbujemy się zastanowić czy możliwy jest uniwersalny system wartości, niwelujący różnice kulturowe.

Dr hab. Ryszard Wiśniewski, prof. em. UMK – wieloletni kierownik Zakładu Etyki, potem zaś Zakładu Aksjologii i Etyki Społecznej w Instytucie Filozofii UMK, redaktor naczelny „Ruchu Filozoficznego” – najdłużej ukazującego się polskiego czasopisma filozoficznego. Profesor Wiśniewski jest znawcą problematyki aksjologicznej i moralnej oraz najnowszych dziejów filozofii polskiej; w swych badaniach podejmował także problematykę zła, etyki biznesu i etyki prawniczej. Do najważniejszych prac Profesora należą monografie „Możliwość probabilizmu etycznego. Studium metaetyczne ewolucji empiryzmu w etyce polskiej” (1994), „Dobro: moralność, szczęście i piękno. Studium z aksjologii Władysława Tatarkiewicza” (2013), podręcznik “Historia filozofii i etyki. Źródła i komentarze” (wraz z W. Tyburskim i A. Wachowiakiem, 1997, 2000) a także współredagowane tomy „Studia z dziejów filozofii zła” (1999), „Polska filozofia analityczna. W kręgu szkoły lwowsko-warszawskiej” (1999) i „Tadeusz Czeżowski (1889 – 19981). Dziedzictwo idei: Logika – filozofia – etyka” (2002).