polska dziennikarka radiowej Trójki. Zdobyła Grand Prix w 13 edycji konkursu radiowego organizowanego przez Międzynarodowy Uniwersytet Radiowo-Telewizyjny (URTI) działający pod egidą Radio France. Jest pierwszym dziennikarzem z Polski, któremu przyznano to wyróżnienie. Napisała książkę Instrukcja samoobsługi człowieka inspirującą i użyteczną instrukcję obsługi… codzienności.