Absolwent Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych na Uniwersytecie Warszawskim. Publikował w Studium, Toposie, Tytule, Kwartalniku Artystycznym, Zeszytach Poetyckich, Akcencie orazPrzeglądzie Powszechnym. Tłumaczył m.in. wiersze Philipa Larkina, za które w 2009 roku przyznano mu nagrodę kulturalną miasta Gdańsk Splendor Gedanensis.

Wydał tomiki wierszy, m.in. Żywoty równoległe i Ekran kontrolny, ponadto powieści, opowiadania i zbiór minipowieści Balzakiana z 2008 roku, za które otrzymał wiele nagród (Śląski Wawrzyn Literacki, nagrodę kulturalną miasta Gdańsk Splendor Gedanensis oraz w 2009 roku nominację do Nagrody Nike). Swoje felietony Dehnel publikuje w dziale Kawiarnia literacka w Polityce.

Jego wiersze i prozę przełożono na kilkanaście języków. W 2005 roku Dehnel został laureatemNagrody Kościeleckich, a w 2007 uhonorowano go Paszportem Polityki za rok 2006 w kategorii literatura. Odpowiednio w latach 2008 i 2011 roku otrzymał tytuł Honorowego Ambasadora Polszczyzny i Młodego Ambasadora Polszczyzny, trzykrotnie nominowany do nagrody Nike. Ponadto od kilku lat zasiada w jury Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego O liść konwalii, organizowanego przez Centrum Kultury Dwór Artusa.

Źródło: www.jacekdehnel.natemat.pl