Niemiecki tłumacz i popularyzator literatury polskiej. Zajmuje się także eseistyką, teorią przekładu, publikuje w prasie oraz wykłada na uczelniach wyższych.

W 1980 został założycielem i pierwszym dyrektorem (do 1998) Deutsches Polen-Institut (Niemiecki Instytut Kultury Polskiej) w Darmstadt, który zajmuje się popularyzacją polskiej twórczości w Niemczech oraz kontaktami między oboma narodami. Wydawał kilkadziesiąt antologii i tomów indywidualnych pisarzy. Jest edytorem 50-tomowej seriiPolnische Bibliothek (Biblioteka Polska) obejmującej literaturę polską od średniowiecza po współczesność. Łącznie tłumaczył ponad 300 poetów i prozaików w tym Mickiewicza, Miłosza, Szymborską, Różewicza, Leca, Herberta, Wojtyłę. Za dzieło życia uznawana jest 7-tomowaPanorama der polnischen Literatur des 20. Jahrhunderts (Panorama literatury polskiej XX wieku).

Odznaczony Orderem Orła Białego (2003) oraz m.in. Nagrody Miast Partnerskich Torunia i Getyngi im. Samuela Bogumiła Lindego (1996). W roku 1994 otrzymał tytuł Doctora honoris causa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Źródło: www.wikipedia.org

Karl Dedecius gościł w Dworze Artusa 25.10.1997.

Po raz trzeci bawię w tym sympatycznym mieście i cieszę się faktem, że Toruń rośnie, pięknieje – ku radości również takich rzadkich (niestety) gości jak ja.
Dwór Artusa 25 października 1997