Niektórzy porównują styl Carrolla porównują ze stylem przedstawicieli realizmu magicznego. Świat przedstawiony w jego książkach pozornie jest światem realistycznym, bliskim każdemu czytelnikowi. W miarę rozwoju fabuły pojawiają się osoby z zaświatów, elementy magii, zwierzęta mówiące ludzkim głosem. To właśnie nie podobało się wówczas wydawcom. Jego pierwsza powieść Kraina Chichów ukazała się dopiero po rekomendacji Stanisława Lema w roku 1980.

Elementem charakterystycznym w jego twórczości jest także to, że wiele ze stworzonych przez niego postaci występuje w kilku książkach. Najczęściej bohater epizodyczny staje się w innej powieści bohaterem pierwszoplanowym i na odwrót.

Źródło: www.wikipedia.org

Jonathan Carroll gościł w Dworze Artusa 17.05.2003.

Thank you!
Dwór Artusa, 17 maja 2003