Wajda Andrzej

Wasicki Kamil

Wasowski Grzegorz

Wharton William

Więckiewicz Robert

Wielicki Krzysztof

Wierzcholski Sławek

Wildstein Bronisław

Wiłkomirska Wanda

Wiśniewska Ewa

Wiśniewski Janusz Leon

Władysław IV Waza

Wojtasik Piotr

Wycichowska Ewa

Wyrostek Marcin

Wysocki Wojciech

Zygmunt III Waza